Prethodno obaveštenje
Otvoreni postupak
Kvalifikacioni postupak
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Postupak javne nabavke male vrednosti

Prethodno obaveštenje

Na vrh

Prethodno obaveštenje Preuzmi dokumentaciju Datum objavljivanja
Nabavka motornih vozila Prethodno obaveštenje 09.01.2014. godine
Automatizacija 350 primarnih toplotnih podstanica Prethodno obaveštenje 20.01.2014. godine
Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji kotlovskih, cirkulacionih i ostalih pratećih postrojenja na toplotnim izvorima na kraju grejne sezone nakon defektaže Prethodno obaveštenje 20.01.2014.godine
Izvođenje sistema besprekidnog napajanja frekventnih regulatora cirkulacionog postrojenja TO Jug Prethodno obaveštenje 20.01.2014. godine
Rekonstrukcija, druga faza,sistema zaštite i sistema nadzora i upravljanja u vrelovodnom sistemu Novog Sada pri spregnutom režimu rada postrojenja TE-TO „Novi Sad“ i JKP“Novosadska toplana“ Prethodno obaveštenje 22.01.2014.godine
Sklapanje ugovora o izvođenju radova na visokonaponskim postrojenjima Prethodno obaveštenje 22.01.2014.godine
Sklapanje ugovora o izvođenju radova na niskonaponskim postrojenjima Prethodno obaveštenje 22.01.2014.godine

Otvoreni postupak

Na vrh

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje dokumenata
Usluga izrade glavnog projekta kogeneracionog postrojenja na TO Zapad Javni poziv Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br. 1 Dodatna pojašnjenja br. 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
24.01.2014. do 09 časova
Isporuka godišnjih licenci za paket podrške i ažuriranja(Invesys Customer First Support Standard) softvera sistema za nadzor i upravljanje Javni poziv Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.03.2014. do 09 časova
Usluge zapošljavanja za obavljanje poslova u organizacionim jedinicama JKP „Novosadska toplana“ (pomoćni poslovi montera) Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaObaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
Novi rok:31.03.2014. do 09 časova
Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji havarija na toplotnim izvorima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.03.2014. do 10 časova
Nabavka dobara „Leptirasti zatvarači“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 1Dodatno pojašnjenje br. 2Dodatno pojašnjenje br. 3Dodatno pojašnjenje br. 4Dodatno pojašnjenje br. 5Dodatno pojašnjenje br. 6Dodatno pojašnjenje br. 7Dodatno pojašnjenje br. 8Dodatno pojašnjenje br. 9Dodatno pojašnjenje br. 10Dodatno pojašnjenje br. 11 Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponudaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Novi rok:02.04.2014. do 10 časova
Sredstva za higijenu Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.03.2014. do 9 časova
Kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.03.2014. do 09 časova
Građevinski radovi na saniranju havarija na vrelovodnim mrežama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatna pojašnjenja br.1 izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.04.2014. do 10 časova
Održavanje vozila Renault Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.04.2014. do 09 časova
Servisiranje pumpnih agregata sa toplotnih podstanica Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.04.2014. do 09 časova
Servis i kalibracija analitičke opreme za monitoring emisije Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.04.2014. do 09 časova
Nabavka guma za motorna vozila i vulkanizerske usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
14.04.2014. do 09 časova
Obuka radnika iz oblasti BZR i ZOP Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru 14.04.2014. do 09 časova
Zakup termina za rekreaciju radnika Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.04.2014. do 09 časova
Obezbeđenje objekata JKP „Novosadska toplana“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaObaveštenje o zaključenom Ugovoru
22.04.2014. do 09 časova
Održavanje vozila Škoda Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.04.2014. do 09 časovaNovi rok: 22.04.2014. do 09 časova
Održavanje vozila“Zastava-Yugo-Fiat“ Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.04.2014. do 09 časova
Servisiranje uređaja za daljinsko očitavanje merila toplote Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.04.2014. do 09 časova
Usluge baždarenja i servisiranja merila toplotne energije Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.04.2014. do 09 časova
Usluge održavanja računarske i mrežne opreme JKP „Novosadska toplana“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
30.04.2014. do 09 časova
Stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti proizvodnje toplotne energije,distribucije toplotne energije,zaštite na radu i zaštite životne sredine(Škola energetike) Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
05.05.2014. do 10 časova
Periodični i specifični lekarski pregledi radnika Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru NOVI ROK: 29.05.2014. do 09 časova
Oglašavanje u štampanim javnim glasilima Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4, Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2
NOVI ROK:26.05.2014. do 09 časova
Pravne usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Novi rok:08.08.2014. godine do 0900 časova
Automatizacija 350 toplotnih podstanica sa povezivanjem na postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
30.05.2014. godine do 11 časova
Nabavka kugla slavina Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 2Dodatna pojašnjenja br. 3Dodatna pojašnjenja br. 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2014. do 0800 časova
Nabavka ventila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2Dodatno pojašnjenje br. 3 Dodatno pojašnjenje br.4 Izmena konkursne dokumentacije br.1Dodatna pojašnjenja br. 5Izmena konkursne dokumentacije br. 2Dodatna pojašnjenja br. 6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2014. do 0800 časova
Nabavka sredstava za zaptivanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 1Dodatna pojašnjenja br. 2Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2014. do 0800 časova
Nabavka fitinga Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 1Dodatna pojašnjenja br. 3Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
13.06.2014. do 0800 časova
Crne i pocinkovane cevi, predizolovane cevi i pribor Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 Izmena konkursne dokumentacije br.1
Dodatna pojašnjenja br. 2
Dodatna pojašnjenja br. 3Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2014. do 0800 časova
Sredstva za antikorozivnu zaštitu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
13.06.2014. do 0800 časova
Zamena desnog ekrana kotla TE 41 K4 na TO Sever Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 2Izmena konmkursne dokumentacije br. 1Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaIzmena konkursne
dokumentacije br. 2Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaDodatno pojašnjenje br. 3
NOVI ROK:24.06.2014. do 1000 časova
Zamena levog ekrana kotla TE 22 K1 na TO Sever Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o obustavi postupka
20.06.2014. do 0900 časova
Nabavka regulacione opreme Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.06.2014. do 09 časova
Usluga štampe Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.06.2014. do 09časova
Elektro materijal Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br.1 dodatna pojašnjenja br.1 dodatna pojašnjenja br.2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.06.2014. do 09 časova
Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 07.07.2014. do 09 časova
Nabavka dobara „Lična i kolektivna zaštitna oprema i sredstva“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.07.2014. do 0900 časova
Usluga servisiranja regulatora pritiska, regulatora protoka, kombi ventila, sigurnosnih ventila i prestrujnih ventila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.07.2014. do 0900 časova
Radovi na izvođenju sistema besprekidnog napajanja frekventnih regulatora cirkulacionog postrojenja TO Jug Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaDodatna pojašnjenja br. 1
11.07.2014. do 0900 časova
Zamena prednjeg ekrana kotla VKSM20 K3 na TO Jug Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.07.2014. do 1000 časova
Zamena levog ekrana kotla TE 41 K2 na TO Istok Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1Dodatna pojašnjenja br. 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.07.2014. do 1000 časova
MAŠINSKO IZOLATERSKI RADI NA SANACIJI KOTLOVSKIH, CIRKULACIONIH I OSTALIH PRATEĆIH POSTROJENjA NA TOPLOTNIM IZVORIMA NA KRAJU GREJNE SEZONE NAKON DEFEKTAŽE Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Izmena konkursne dokumentacije br. 1Dodatno pojašnjenje br. 3Izmena konkursne dokumentacije br. 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3
28.07.2014. do 1000 časova
Adaptacija kabine i zamena podne obloge u objektu TO Jug Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 1Dodatna pojašnjenja br. 3 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
31.07.2014. do 0900 časova
Adaptacija komandnog prostora u TO Zapad Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
31.07.2014. do 0900 časova
Kontrolna oprema, merna oprema i senzori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Ispravljena konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1Izmena konkursne dokumentacije br. 1Izmena konkursne dokumentacije br. 2Dodatna pojašnjenja br. 2Dodatna pojašnjenja br. 3Dodatna pojašnjenja br. 4Dodatna pojašnjenja br. 5Dodatna pojašnjenja br. 6Izmena konkursne dokumentacije br. 3Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaDodatna pojašnjenja br. 7Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Novi rok:04.08.2014. godine do 0900 časova
Ručni alat, alat na električni pogon, pripadajući pribor za alat, sredstava i opreme za zavarivanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1.
Dodatna pojašnjenja br.2Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava dodatno pojašnjenje br.1Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaIzmena konkursne dokumentacije br. 3Dodatna pojašnjenja br. 3Izmena konkursne dokumentacije br. 4Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaDodatna pojašnjenja br. 3ADodatna pojašnjenja br. 4Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br. 4Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br. 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br. 3
NOVI ROK:06.10.2014. do 0900 časova
Ugradnja merila toplotne energije na TPV Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.08.2014. do 09 časova
Prošireno održavanje implementacije ORACLE EBS- prva faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.08.2014. do 09 časova
Usluga servisiranja elektromotora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br 1 izmena konkursne dokumentacije br.1 izmena konkursne dokumentacije br.2 Dodatna pojašnjenja br.2 Izmena konkursne dokumentacije br.3
Obaveštenje o zaključenom govoru
29.08.2014. do 0900 časova
Usluga servisiranja ravnih zapornih ventila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1
Dodatna pojašnjenja br. 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.08.2014. do 0900 časova
Polaganje visokonaponskog kabla od TS „Zapad 3″ do TS „Novi Sad 5″ Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija izmena konkursne dokumentacije br.1 dodatno pojašnjenje br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.09.2014. do 10 časova
Usluga dostavljanja podataka o vremenskoj prognozi Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.09.2014. do 09 časova
Građevinsko-bravarski radovi Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.09.2014. do 09 časova
Stolarski radovi Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru 19.09.2014. do 09 časova
Keramičarski radovi Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.09.2014. do 09 časova
Fasadni radovi Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru 19.09.2014. do 09 časova
Podopolagčki radovi Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.09.2014. do 09 časova
Molerski-farbarski radovi Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.09.2014. do 09 časova
Zamena krova na objektu GRS Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 1Dodatno pojašnjenje br 3.Dodatno pojašnjenje br. 4Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaDodatno pojašnjenje br. 5
NOVI ROK:25.09.2014. do 0900 časova
Zamena krova na objektu GRS Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 1Dodatno pojašnjenje br. 3Dodatno pojašnjenje br. 4Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaDodatno pojašnjenje br. 5Obaveštenje o zaključenom ugovoru
NOVI ROK:25.09.2014. do 0900 časova
Servis gorionika i gorioničke opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.09.2014. do 0900 časova
Nabavka cirkulacionih pumpi ѕa grejanje i TPV Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka
26.09.2014. do 0900 časova
Nabavka putničkih automobila-niže srednje klase Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Dodatno pojašnjenje br.1 Dodatno pojašnjenje br.2 Obaveštenje o zaključenju ugovoru
03.10.2014. do 0900 časova
Nabavka teretnih vozila-niže srednje klase Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Dodatno pojašnjenje br 1. Dodatno pojašnjenje br.2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.10.2014. do 0900 časova
Nabavka i ugradnja rezervoara i izolacije rezervoara za TPV Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br. 1 Dodatno pojašnjenje br.1 Dodatno pojašnje br.2 Izmena konkursne dokumentacije br.2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.10.2014. do 09 časova
Nabavka računarske opreme Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.10.2014. do 09 časova
Automatizacija 350 primarnih toplotnih podstanica sa pripadajućim sekundarnim podstanicama i povezivanjem na postojeći sistem nadzora i upravljanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 1Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 1
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 1
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 1
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 2
NAPOMENA: Podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti Naručioca u predmetnom postupku javne nabavke, na osnovu Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj: 4-002492/2015 od 16.09.2015. godine
Dodatna pojašnjenja br. 3
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
NOVI ROK:21.04.2015. godine do 1000 časova Novi rok: 16.06.2015.godine do 10 časovaNovi rok:23.07.2015. do 10 časovaNovi rok: 10.09.2015. do 10 časovaNOVI ROK:01.10.2015.
„Usluga izrade glavnog mašinskog projekta adaptacije toplotnih podstanica u cilju lokalne automatizacije 200 primarnih toplotnih podstanica sa pripadajućim sekundarnim podstanicama“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumnetacija
Obaveštenje o obustavi postupka
06.11.2014. godine do 0900 časova
„Usluga izrade glavnog elektro projekta adaptacije toplotnih podstanica u cilju lokalne automatizacije 200 primarnih toplotnih podstanica sa pripadajućim sekundarnim podstanicama“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1Dodatna pojašnjenja br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 2Dodatna pojašnjenja br. 3Dodatna pojaššnjenja br. 4Dodatno pojašnjenje br. 5Obaveštenje o obustavi postupka
06.11.2014. godine do 0900 časova
Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija dodatna pojašnjenja br.1 dodatna pojašnjenja br.2 izmena konkursne dokumentacije br.1 obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda dodatna pojašnjenja br.3 14.11.2014. do 09 časovaNovi rok:17.11.2014. do 09 časova
Izvođenje radova na sanaciji havarija na sistemu za nadzor i upravljanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
17.11.2014. godine do 0900 časova
Nabavka goriva za motorna vozila Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 01.12.2014. do 09 časova
Nabavka izolacione lebit mase Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 01.12.2014. do 09 časova
Nabavka rezervnih delova za frekventne regulatore i soft startere Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 08.12.2014. do 09 časova
Proširenje tehničkog informacionog sistema modulima za održavanje postrojenja i opreme Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 10.12.2014. do 09 časova
„Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 1Dodatno pojašnjenje br. 2Dodatno pojašnjenje br. 3Izmena konkursne dokumentacije br. 2
10.12.2014. godine do 0900 časova
Nabavka elektromotornih pogona Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 15.12.2014. do 09 časova
Servisiranje vodomera Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
18.12.2014 do 09 časova

Kvalifikacioni postupak

Na vrh

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje dokumenata
Izvođenje mašinskih,izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka Poziv za podnošenje prijava Konkursna dokumentacija dodatna pojašnjenja br.1 dodatna pojašnjenja br.2 dodatna pojašnjenja br.3 dodatna pojašnjenja br.4
Dodatna pojašnjenja br. 5
Dodatna pojašnjenja br. 6
Dodatna pojašnjenja br. 7Dodatna pojašnjenja br. 8Dodatna pojašnjenja br. 9Dodatna pojašnjenjaIzmena konkursne dokumentacijeDodatno pojašnjenje br. 11Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijavaDodatno pojašnjenje br. 12Dodatno pojašnjenje br. 13Dodatno pojašnjenje br. 14Dodatno pojašnjenje br. 15
Dodatno pojašnjenje br. 16
Dodatno pojašnjenje br.17
Dodatno pojašnjenje br.18
Dodatno pojašnjenje br. 19
Dodatno pojašnjenje br. 20
Dodatno pojašnjenje br. 21
Dodatno pojašnjenje br. 22
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija za ažuriranje liste kandidata nakon drugog šestomesečnog perioda
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Dodatno pojašnjenje br. 23
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
POZIV KANDIDATIMA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE U SKLADU SA AŽURIRANIM USLOVIMA ZA PRIZNAVANjE KVALIFIKACIJE
Izmena konkursne dokumentacije br. 3
Dodatno pojašnjenje br. 24
Dodatno pojašnjenje br. 25
Dodatno pojašnjenje br. 26
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 4
Poziv za podnošenje prijava sa izmenom br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 27
Dodatno pojašnjenje br. 28
Dodatno pojašnjenje br. 29
Dodatno pojašnjenje br. 30
Dodatno pojašnjenje br. 31
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija za jn broj: III-4/14, za ažuriranje liste kandidata nakon šestog šestomesečnog perioda
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija kandidatima za jn broj: III-4/14, u skladu sa ažuriranim uslovima za priznavanje kvalifikacija
Novi rok:24.03.2017. do 10 časova
Izrada i kontrola projektno-tehničke dokumentacije i investicione dokumentacije Poziv za podnošenje prijava Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
Izmena Konkursne dokumentacije
Odgovor na pitanje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 3Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 4Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava br. 3Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava br. 4Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Novi rok:10.03.2014. do 10 časova
Izvođenje radova na VN postrojenjima Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 2Dodatna pojašnjenja br. 3Izmena konkursne dokumentacije br. 1Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
27.03.2014. do 11 časova
Izvođenje radova na NN postrojenjima Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 1Dodatno pojašnjenje br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
27.03.2014. do 10 časova
Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji kotlovskih, cirkulacionih i ostalih pratećih postrojenja na toplotnim izvorima na kraju grejne sezone nakon defektaže Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2 Izmena konkursne dokumentacije br.1 Obevaštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda Izmena konkursne dokumentacije br.2 Obaveštenje o produženju roka zapodnošenje prijava br.2 Dodatno pojašnjenje br.3
02.04.2014. do 10 časova novi rok: 07.04.2014. do 10 časovanovi rok: 09.04.2014. do 10 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno – tehničke i investicione dokumentacije za: Rekonstrukciju vrelovoda i vrelovodnih priključaka u Železničkoj ulici od Bulevar Oslobođenja do Sremske ulice u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
22.04.2014. do 12:00 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije za:PARTIJA 1: Izgradnju vrelovoda i vrelovodnih priknjučaka za objekte u ulici Svetozara Ćorovića 1 i 3 u Novom SaduPARTIJA 2: Izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Somborska 17 u Novom Sadu, k.p. 4758/4 k.o. Novi Sad IIII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmenjen poziv za podnošenje ponudaIzmena konkursne dokumentacije br. 1Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
22.04.2014. do 12:00 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno – tehničke i investicione dokumentacije za:Izgradnju vrelovodne mreže u produžetkuulice Bate Brkića i priključka za objekte na parcelama 8194/2 i 8260/1 u K.O. Novi SadII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
24.04.2014. do 12 časova
Izvođenje mašinsko – izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Somborska 17, parcela 4758/4 u Novom Sadu“II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
07.05.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko – izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Polgar Andraša 48 u Novom SaduII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
07.05.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko – izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Somborska bb, (parcela 5744/3) u Novom SaduII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
07.05.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko – izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju magistralnog vrelovoda u ulici Bate Brkića DN 300/350/150 i vrelovodnih priključaka za objekte u ulici Bate Brkića na parcelama 8194/2 i 8260/1 K.O. Novi Sad III faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
08.05.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Somborska bb, parcela 5302/1 u Novom SaduII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
13.05.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bele njive br. 20 u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
16.05.2014. do 10 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju vrelovoda i vrelovodnih prilljučaka u Železničkoj ulici od Bulevara Oslobođenja do Sremske ulice u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.05.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Rumenačka broj 142, Novi SadII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
23.05.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Miše Dimitrijevića br. 12, Novi SadII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
23.05.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Seljačkih buna od šahta Z-45 do Bulevara kneza Miloša, Novi SadII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
23.05.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Đorđe Servicki br. 3, Novi SadII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
23.05.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u bloku ulica Vojvode Bojovića, Lukijana Mušickog i Kisačke, Novi SadII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
23.05.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Jaše Ignjatović br. 8, Novi SadII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
23.05.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i inesticione dokumentacije za rekonstrukciju vrelovoda i vrelovodnih priključaka u bloku ulica Banović Strahinje i Miloša Crnjanskog od šahta L43 do šahta L52 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prva izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
23.05.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko – izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Somborska bb, parcela 5744/3 U Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
29.05.2014. do 900 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Kopernikova 45 u Novom SaduII faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
05.06.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Cara Dušana 45 u Novom SaduII faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
05.06.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Veselina Masleše bb, k.p. 5839 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
05.06.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Patrijarha Čarnojevića 22 u Novom SaduII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
05.06.2014. do 0900 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i priključka za objekat u ulici Branka Bajića bb (parcela 7541/2) u Novom SaduII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
05.06.2014. do 0900 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i inesticione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Đurđa Brankovića u Novom Sadu. II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
05.06.2014. do 0900 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i inesticione dokumentacije za spajanje delova postojeće mreže u ulici Veselina Masleše 2-10 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
05.06.2014. do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju vrelovoda u ulici Miše Dimitrijevića ugao sa Gogoljevom u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 16.06.2014. do 09 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju šahta 3-29 u raskrsnici ulica Partizanskih baza i Bulevar Slobodana Jovanovića U Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
03.07.2014. do 0900 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Đurđa Brankovića 15 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
03.07.2014. do 0900 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju vrelovoda u raskrsnici ulica Hadži Ruvimova i Ilije Birčanina u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
03.07.2014. do 0900 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju šahta 3-40 u ulici Dušana Danilovića u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
03.07.2014. do 0900 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Polgara Andraš 2-4 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.07.2014. do 0900 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju šahta na uglu ulice Kaće Dejanović i Bulevara Slobodana Jovanovića u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
03.07.2014. do 0900 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju šahta na uglu ulica Đorđa Jovanovića i Kosovske u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
03.07.2014. do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda na Bulevaru kneza Miloša od „Gras“-a do kraja Bulevara u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.07.2014. do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka u ulici Miše Dimitrijevića 12 u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2014. do 09 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Đurđa Brankovića broj 20 u Novom Sadu, II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
01.08.2014. do 0900 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka u ulici Cara Dušana broj 45 u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
01.08.2014. do 0900 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka u ulici Patrijarha Čarnojevića broj 22 u Novom Sadu., II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
01.08.2014. do 0900 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Veselina Masleše bb, parcela 5839 u Novom Sadu, II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
04.08.2014. do 0900 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za spajanje delova postojeće mreže u ulici Veselina Masleše 2-10 u Novom Sadu, II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
04.08.2014. do 0900 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Jaše Ignjatovića broj 8 u Novom Sadu, II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
04.08.2014. do 0900 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka u bloku ulica Banović Strahinje i Miloša Crnjanskog od šahta L43 do šahta L52 u Novom Sadu, II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 izmena konkursne dokumentacije br.1 obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
11.08.2014. do 0900 časovaNovi rok : 13.08.2014. do 09 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju i rekonstrukciju dela vrelovodne mreže u bloku ulica Vojvode Bojovića, Lukijana Mušickog i Kisačke ulice u Novom Sadu, II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 izmena konkursne dokumentacije br.1 obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2014. do 0900 časovaNovi rok : 13.08.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju vrelovoda i vrelovodnih priključaka u ulici Seljačkih buna od šahta Z-45 do Bulevara kneza Miloša u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka ѕa podnošenje ponuda
11.08.2014. do 0900 časovaNovi rok: 13.08.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju i izgradnju dela vrelovoda i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Futoška 10 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 14.08.2014. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Polgar Andraša 2-4 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 21.08.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Kopernikova broj 45 u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.08.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodne mreže i priključaka za objekte 1 i 3 u ulici Svetozara Ćorovića u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.08.2014. do 09 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodne mreže i priključka za objekat u ulici Teodora Pavlovića,parcela broj 4334/6 K.O.Novi Sad 2 u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.08.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovoda i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Đorđa Servickog br.3 u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.08.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bele njive 20 u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.09.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju i rekonstrukciju dela vrelovodne mreže u bloku ulica Vojvode Bojovića,Lukijana Mušickog i Kisačke ulice u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 01.09.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju i izgradnju dela vrelovoda i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Futoška 10 u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.08.2014. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Đurđa Brankovića br. 15. u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.09.2014. do 09.00
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Danila Kiša 16-18 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.09.2014. do 09.00
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog
priključka za objekat u ulici Kraljevića Marka 36 u Novom Sadu, II faza
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.09.2014. do 09.00
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Vršačka bb (parcela 5163/3) u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
25.09.2014 do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodne mreže i priključka za objekat u ulici Branka Bajića bb (parcela 7541/2) u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.10.2014. godine do 900 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Miše Dimitrijevića 80 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.11.2014. do 0900 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnogpriključka za objekat u ulici Miše Dimitrijevića 66 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.11.2014. do 0900 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Tolstojeva 39-41 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
03.11.2014. do 0900 časova
Izvođenje mašinsko – izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Vršačka bb (parcela 5163/3) u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20.11.2014. do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Polgara Andraša 2-4 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20.11.2014. do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka u ulici Rumenačka broj 142 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20.11.2014. do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Filipa Višnjića broj 2a u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20.11.2014. do 0900 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Sremska 5 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
21.11.2014. do 0900 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Zmaj Ognjena Vuka 22 u Novom Sad, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
21.11.2014. do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodne mreže i priključka za objekat u ulici Teodora Pavlovića,na parceli 4334/6 K.O. Novi Sad, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
26.11.2014. godine do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju dela vrelovodnog priključka za objekat u ulici Trg 1. Maja broj 5. u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
24.12.2014. godine do 0900 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju vrelovoda u ulici Dušana Danilovića, od ulice Bate Brkića do Bulevara Kneza Miloša u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju rokaObaveštenje o zaključenom ugovoru
24.12.2014. godine do 0900 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju vrelovoda u ulici Partizanskih baza, od šahta Z-29 do Z-31 sa blokovskim razvodom, u Novom Sadu II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.12.2014. godine do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju i rekonstrukciju vrelovodne mreže u raskrsnici ulica Hadži Ruvimove i Ilije Birčanina u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.12.2014. godine do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Tolstojeva 39-41 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.12.2014. godine do 0900 časova

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Na vrh

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje dokumenata
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova-rekonstrukcija vrelovoda i vrelovodnih priključaka u ulici Vase Stajića od Željezničke do Mileta Jakšića,Pavla Simića,Sutjeska do Suda u Novom Sadu. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka cirkulacionih pumpi za grejanje i TPV Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Na vrh

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje dokumenata
Servis frekventnih regulatora Konkursna dokumentacija Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva Izmena konkursne dokumentacije br.1 Odluka o dodeli Ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.07.2013.
Podrška i ažuriranje softverskog paketa za tehno-ekonomsku analizu sistema daljinskog grejanja Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda konkursna dokumentacija odluka o dodeli ugovora obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.01.2014.godine do 10 časova
Održavanje softvera firme „Eurocom-NS“ Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.03.2014. godine do 09 časova
Izvođenje dodatnih mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda u prohodnom kanalu na Bulevaru Oslobođenja, prelaz ispod zgrade „Elektrovojvodine“ Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
20.03.2014. godine do 09 časova
Sklapanje godišnjeg ugovora za usluge korisničkog servisa Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.06.2014. do 09 časova
Održavanje aplikacije za obračun zarada i ljudske resurse Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.07.2014. do 09 časova
Održavanje internog portala sa realizacijom novih zahteva Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.07.2014. do 09 časova
Adaptacija kabine i zamena podne obloge u objektu TO Zapad Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
22.08.2014. do 09 časova
Adaptacija kabine i zamena podne obloge u objektu TO Jug Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Izmena konkursne dokumentacije br.1 Dodatna pojašnjenja br.2
Obaveštenje o obustavi postupka
22.08.2014. do 09 časova

Javna nabavka male vrednosti

Na vrh ff

Usluge kontrole implementacije programskog paketa ORACLE eBS 12 za potrebe JKP „Novosadska toplana“ Javni poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
13.02.2014. do 9 časova
Zakup magacina javni poziv za pondošenje ponuda konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
14.02.2014. do 9 časova
Konsultantske usluge u vezi javnih nabavki Javni poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.02.2014. do 10 časova
Usluge pranja vozila Javni poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.02.2014. do 9 časova
Obezbeđivanje i održavanje fizički nezavisnog bekap linka prema internetu Javni poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2014 do 9 časova
Nabavka i ugradnja mehanizma za zaključavanje šahtova Javni poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.02.2014. do 9 časova
Kontrola emisije dimnih gasova i praškastih materija Javni poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.02.2014. do 9 časova
Štampanje faktura Javni poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.03.2014. do 9 časova
Podizanje i prenos tereta Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.04.2014. do 09 časova
Nabavka flaširane vode Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 02.04.2014. do 09 časova
Nabavka za potrebe kafe kuhinje Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.04.2014. do 09 časova
Kontrola kvaliteta otpadnih voda Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatno pojašnjenje br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.04.2014. do 09 časova
Servisni pregled dizalica na toplanama 4 puta godišnje sa otklanjanjem nedostataka Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.04.2014. do 09 časova
Održavanje video nadzora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka 12.05.2014. do 09 časova
Tabletirana so za hemijsku pripremu vode Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.05.2014. do 09 časova
Gumeni proizvodi i creva Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.05.2014. do 09 časova
Nabavka laboratorijskih reagensa,laboratorijskih pipeta i pribora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru Novi rok: 28.05.2014. do 09 časova
Uslužna digitalizacija dokumenata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumetacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.05.2014. do 09 časova
Preparati za podmazivanje,sistemi za podmazivanje uljem,goriva,maziva za gekose Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.05.2014. do 09 časova
Baterije za merne uređaje Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.05.2014. do 09 časova
Nabavka dobara „Licenca: Oracle BI Application – Oracle Business Intelligence Standard Edition One 5 NUP – sa prvom godinom tehničke podrške “ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
23.05.2014. do 09 časova
Nabavka brava i ključeva Poziv za podnošenje ponuda nbsp; Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.05.2014. do 09 časova
Nabavka pretplate za podršku za kupljene licence VMware basic support subscription Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 02.06.2014. do 09 časova
Ležajevi,valjani i profilisani metalni proizvodi,delovi za pumpe,delovi za dizalice Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.06.2014. do 09 časova
Konslutantske usluge-asistencija pri izradi interne metodologije za procenu fer vrednosti osnovnih sredstava Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.06.2014. do 09 časova
Distribucija štampanog materijala korisnicima Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 04.06.2014. do 09 časova
Usluge prevođenja dokumentacije Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.06.2014. do 09 časova
Usluga izrade glavnog projekta adaptacije VN postrojenja na GRS Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.06.2014. dom 08 časova
Nabavka uređaja za besprekidno napajanje Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.06.2014. do 09 časova
Izvođenje radova na reviziji trafostanica Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br 1 Izmena konkursne dokumentacije br 1 Obaveštenje o produženju roka ѕa podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru Novi rok 20.06.2014. do 09 časova
Obuka zaposlenih za rukovođenje i održavanje cevovoda,uređaja i postrojenja za prirodni gas Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.07.2014. do 09 časova
Resertifikacija ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 18001 Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.07.2014. do 09 časova
Usluga održavanja bočne filtracije na toplotnim izvorima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
04.07.2014. do 0900 časova
Nabavka šaht poklopaca sa okvirom dvodelni i četvorodelni sa zaključavanjem Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.07.2014. do 09 časova
Nabavka tonera,kertridža,ribona i drugog potrošnog materijala za štampače i fotokopir uređaje Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.07.2014. do 09 časova Novi rok: 21.07.2014. do 09 časova
Održavanje PTT i telefonske opreme Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 29.07.2014. do 09 časova
Nabavka sigurnosnih ventila za zamenu Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 04.08.2014. do 09 časova
Hemijsko pranje kotlova sa unutrašnje i spoljašnje strane Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 05.08.2014. do 09 časova
Produženje SOPHOS licenci Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 11.08.2014. do 09 časova
Pregled dimnjaka Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.08.2014. do 09 časova
Razvrstavanje,pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.08.2014. do 09 časova
Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije na toplotnim izvorima Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.09.2014. do 09 časova
Servis sistema za automatsku dojavu požara i detekciju prirodnog gasa Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 05.09.2014. do 09 časova
Hemijsko pranje kotlova sa unutrašnje i spoljašnje strane Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.09.2014. do 09 časovaNovi rok : 16.09.2014. do 09 časova
Servis sistema za automatsku dojavu požara i detekciju prirodnog gasa Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.10.2014. do 09 časova
Ispitivanje kotla u cilju dokazivanja projektovanih parametara TO Sever – KfW 4 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.10.2014. do 0900 časova
Zakup i korišćenje sportskih dvorana Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru 03.11.2014. do 09 časova
Oracle IAS 1 godina tehničke podrške Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
03.11.2014. do 09 časova
Oracle EBS 1 godina tehničke podrške Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.11.2014. do 09 časova
Oracle DB 1 godina tehničke podrške Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka 03.11.2014. do 09 časova
Održavanje i ažururanje web sajta JKP Novosadska Toplana Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 21.11.2014. do 09 časova
Nabavka ručnih radio stanica Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija dodatna pojašnjenja br.1 26.11.2014. do 09 časova
Konsultantske usluge-praćenje realizacije Fidic ugovora za rekonstrukciju cirkulacionog postrojenja za TO Istok Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2 02.12.2014 do 09 časova novi rok:12.12.2014 do 09 časova
Oracle IAS 1 godina tehničke podrške Poziv ѕa podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 04.12.2014. do 09 časova
Oracle DB 1 godina tehničke podrške Poziv ѕa podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 04.12.2014. do 09 časova
Nabavka novogodišnjih paketića Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
08.12.2014. godine do 0900
Održavanje sistema radio veza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o produženju rokaObaveštenje o zaključenom ugovoru
17.12.2014. godine do 0900