Prethodno obaveštenje
Otvoreni postupak
Kvalifikacioni postupak
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Postupak javne nabavke male vrednosti

Prethodno obaveštenje

Prethodno obaveštenje Preuzmi dokumentaciju Datum objavljivanja
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu u ulici Kaće Dejanović od Bulevara Slobodana Jovanovića do šahta Z-39 u ulici Bate Brkića i blokovski razvod od ulice Kaće Dejanović duž ulice Braće Dronjak do broja 17 i Bate Brkića 24 do 32 u Novom Sadu Prethodno obaveštenje 10.02.2015.godine
Izvođenje mašinsko izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka u Novom Sadu u toku 2015. godine Prethodno obaveštenje 10.02.2015.godine
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu u Balzakovoj ulici, neparna strana od Bulevara cara Lazara do Bulevara despota Stefana Prethodno obaveštenje 10.02.2015.godine
Automatizacija primarnih toplotnih podstanica sa pripadajućim sekundarnim podstanicama Prethodno obaveštenje 10.02.2015.godine

Otvoreni postupak

Na vrh

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje dokumenata
Telefonske usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br.
2Izmena konkursne dokumentacije br.
3Izmena konkursne dokumentacije br.
4Dodatna pojašnjenja br. 1Dodatna pojašnjenja br. 2Obaveštenje o produženju rokaObaveštenje o zaključenju ugovora – partija br. 1Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija br. 2
05.01.2015.godine do 09 časova
Usluge dobrovoljnog penzijskog osiguranja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br.
2Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 1Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijavaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 2
09.01.2015.godine do 09 časova
Izvođenje radova na sanaciji havarija na VN postrojenjima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o obustavi postupka
12.01.2015.godine do 09 časova
Izvođenje radova na sanaciji havarija na NN postrojenjima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o obustavi postupka
12.01.2015.godine do 09 časova
Nabavka, ugradnja i povezivanje komunikacionih modula za daljinsko očitavanje merila toplote „Kamstrup“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 2Obaveštenje o zaključenom ugovoru
NOVI ROK:02.04.2015.godine do 09 časova
Usluge sanacija posledica ekološkog akcidenta Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.01.2015.godine do 09 časova
Nabavka ultrazvučnih merila protoka gasa sa korekcijom na pritisak i temperaturu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 1O
baveštenje o produženju roka Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.02.2015.godine do 09 časova
Uklanjanje otpada koji spada u kategoriju opasnog Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.02.2015.godine do 09 časova
Isporuka godišnjih licenci za paket podrške i ažuriranja softvera sistema za nadzor i upravljanje Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.03.2015.godine do 09 časova
Zakup magacina Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.03.2015. godinedo 0900 časova
Nabavka elektromotornih pogona Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.04.2015.godine do 09 časova
Usluge održavanja vozila Renault Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.05.2015.godine do 09 časova
Nabavka regulatora pritiska Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.05.2015.godine do 09 časova
Nabavka kombi ventila bez EMP Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.05.2015.godine do 09 časova
Sredstva za higijenu Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.05.2015. godine do 09 časova
Nabavka industrijskih rafova Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.05.2015. godine do 09 časova
Usluga održavanja vozila Škoda Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.05.2015.godine do 09 časova
Adaptacija komandnih kabina na objektima TO Jug i TO Zapad Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Izmena Konkursne dokumentacije br.1
Dodatno pojašnjenje br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.05.2015.godine do 09 časova
Obuka i stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije, zaštite na radu i zaštite životne sredine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena Konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.05.2015. godine do 09 časova
Izrada tehničkog pregleda objekata radi pribavljanja upotrebne dozvole Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2Dodatno pojašnjenje br.3Izmena konkursne dokumentacije br.1Dodatno pojašnjenje br.4Dodatno pojašnjenje br.5Izmena konkursne dokumentacije br. 2Dodatno pojašnjenje br.6Dodatno pojašnjenje br.7Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.05.2015. godine do 09 časova
Sklapanje godišnjeg ugovora o baždarenju i servisiranju merila toplotne energije Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatno pojašnjenje br. 1 Izmena konkursne dokumentacije br 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.05.2015.godine do 09 časova
Zamena ekrana kotla K1 na TO Jug Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatno pojašnjenje br.1 Dodatno pojašnjenje br.2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.05.2015. godine do 09 časova
Usluga održavanja računarske i mrežne opreme JKP „Novosadska Toplana“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.04.2015. godine do 09 časova
Elektro materijal Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 izmena konkursne dokumentacije br.1 dodatno pojašnjenje br.2 dodatno pojašnjenje br.3 dodatno pojašnjenje br.4 dodatno pojašnjenje br.5 dodatno pojašnjenje br.6 izmena konkursne dokumentacije br.2 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.06.2015.godine do 09 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu u Balzakovoj ulici, neparna strana od Bulevara cara Lazara do Bulevara despota Stefana Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2015. godine do 09 časova
Servis i održavanje dizel pumpi i dizel agregata Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o obustavi postupka
08.06.2015. godine do 09:00 časova
Nabavka delova za frekventne regulatore i soft startere Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.06.2015.godine do 09 časova
Obezbeđenje objekata JKP „Novosadska toplana“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.06.2015. godine do 09:00 časova
Opremanje radnog i poslovnog prostora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.06.2015.godine do 09 časova
Radovi na dovođenju javnih površina u tehnički ispravno stanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije br.1Obaveštenje o zaključenom ugovoru
NOVI ROK25.06.2015. godine do 09 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu u ulici Dušana Danilovića od Bate Brkića do broja 12 na Bulevaru kneza Miloša Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dod
atno pojašnjenje br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.06.2015. godine do 09 časova
Nabavka lične i kolektivne zaštitne opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaDodatna pojašnjenja br. 1Izmena konkursne dokumentacije br. 3Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaIzmena konkursne dokumentacije br. 4Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
NOVI ROK:02.07.2015. godine do 09 časova
Internet usluge Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda izmena konkursne dokumentacije br.1 odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.07.2015.godine do 09 časovaNovi rok : 10.12.2015.godine
Zamena desnog ekrana K1 na TO Zapad Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Izmena konkursne dokumentacije br.1 Produženje roka za podnošenje ponuda 08.07.2015. godine do 09 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu u ulici Kaće Dejanović od Bulevara Slobodana Jovanovića do šahta Z-39 u ulici Bate Brkića i blokovski razvod od ulice Kaće Dejanović duž ulice Braće Dronjak do broja 17 i Bate Brkića 24 do 32 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaIzmena konkursne dokumentacije br.1Obaveštenje o zaključenom ugovoru

NOVI ROK:

15.07.2015. godine do 09 časova

Prošireno održavanje implementacije Oracle EBS Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.07.2015. do 09 časova

Izvođenje radova na sanaciji havarija na NN postrojenjima

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

10.08.2015. godine do 09 časova

Izvođenje radova na sanaciji havarija na VN postrojenjima

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

10.08.2015. godine do 09 časova

„Kontrolna oprema, merna oprema i senzori“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje br. 1

Izmena konkursne dokumentacije br. 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.08.2015. godine do 09 časova

Izvođenje mašinsko izolaterskih radovna na saniranju havarija na toplotnim izvorima

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
14.08.2015. godine do 09 časova
Nabavka cirkulacionih pumpi za grejanje i tpv Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.08.2015. godine do 09 časova
Usluga održavanja vozila“Zastava,Yugo,Fiat“ Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.08.2015.godine do 09 časova Novi rok: 25.08.2015.godine do 09 časova
Usluge štampe Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.08.2015. godine do 09 časova
Oglašavanje u štampanim javnim glasilima Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru: Partija 1
Partija 2 Partija 3
28.08.2015.godine do 09 časova

Sklapanje ugovora za servis i održavanje dizel pumpi i dizel agregata

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.08.2015.godine do 09 časova
Gumeni proizvodi, creva Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.09.2015. godine do 09 časova
Sklapanje godišnjeg ugovora za podršku i ažuriranje softverskog paketa za tehno-ekonomsku analizu sistema daljinskog grejanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.09.2015. godine do 09 časova
Nabavka izmenjivača toplote Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.09.2015. godine do 09 časova
Nabavka sredstava za zaptivanje Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.09.2015. do 09:00 časova
Nabavka ručnih alata, alata na električni pogon, pripadajućeg pribora za alat i sredstva i opreme za zavarivanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Dodatno pojašnjenje br. 4Dodatna pojašnjenja br. 5Izmena konkursne dokumentacije br. 1Obaveštenje o produženju roka za podnošenjeIzmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru – partija br. 1Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija br. 2Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija br. 3Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija br. 4
14.09.2015. do 09:00 časovaNOVI ROK:16.09.2015. do 09:00 časovaNovi rok:17.09.2015. do 09:00 časova
Nabavka ležajeva, vijačne robe, valjanih i profilisanih metalnih proizvoda, delova pumpi i delova za dizalice Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2Izmena konkursne dokumentacije br. 1Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaDodatna pojašnjenja br. 3Izmena konkursne dokumentacije br. 2Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br. 2Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.09.2015. do 09:00 časovaNovi rok:17.09.2015. do 09:00 časova
Nabavka sredstava za antikorozivnu zaštitu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.09.2015. do 09:00 časova
Rekonstrukcija automatike kotlova K1-K4 na TO Sever Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.09.2015.godine do 09 časova
Građevinski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.11.2015. godine do 09:00 časova
Nabavka goriva za motorna vozila Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija dodatno pojašnjenje br.1 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.12.2015.godine do 09 časova
Nabavka i ugradnja rezervoara za TPV Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.12.2015.godine do 09:00 časova
Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu – rekonstrukcija TO „Istok“ i TO „Jug“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2Odluka o obustavi postupkaObaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
24.12.2015. godinedo 09:00 časova
Radovi na dovođenju javnih površina u tehnički ispravno stanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2015. godine do 09:00 časova

Kvalifikacioni postupak

Na vrh

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje dokumenata
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za
rekonstrukciju šahtova:
1. Rekonstrukcija šahta 260 u krugu Sajma;
2. Na uglu Čika Stevine ulice i Janka Veselinovića (potrebno je isprojektovati
izgradnju novog šahta sa ugradnjom nove kombinovane garniture, sa
pripadajućim delom vrelovodne mreže;
3. Zamena zatvarača u ulici Mikole Kočiša (nadzemni vrelovod) – demontaža
GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a, DN600, DN500, DN300, DN250 – 2 kom, DN200;
4. Zamena zatvarača u TO Jug na potisu i povratu prema Grbavici – demontaža
GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a; DN250-1 kom, DN300-1 kom;
5. Zamena zatvarača u šahtu na Bul.cara Lazara 15 – demontaža GEKOS-a i ugradnja
ADAMS-a DN200 – 2 kom;
6. Zamena zatvarača u šahtu Fruškogorska 6, prema fakultetima – demontaža
GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a; DN250 – 2 kom;
7. Zamena zatvarača u šahtu u Novosadskog sajma 4 – demontaža GEKOS-a i ugradnja
ADAMS-a, DN250 – 2kom;
8. Zamena zatvarača u šahtu na Bul. Oslobođenja, šaht 302 – demontaža GEKOS-a
i ugradnja ADAMS-a, DN250 – 2kom;
9. Zamena zatvarača u šahtu na Trgu slobode, šaht 451 – demontaža GEKOS-a i
ugradnja ADAMS-a, DN300 – 2kom. (U ovom šahtu je potrebno i isprojektovati
i pražnjenje na ogranku prema Trgu slobode 2)
u kvalifikacionom postupku, II faza, javna nabavka broj : III-5-38/14
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
09.02.2015. godine do 0900 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju Magistralni vrelovod u Balzakovoj ulici od Bulevara cara Lazara neparna strana do broja 73, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.01.2015. godine do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju dela vrelovodnog priključka za objekat u ulici Trg 1. Maja br. 5 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
09.02.2015. godine do 0900 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju vrelovoda u produžetku ulice Bate Brkića – od ulice Đorđa Krstića do šahta Z-21 kod Satelitske pijace u Novom Sadu“, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.02.2015. godine do 0900 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju vrelovoda i priključaka u ulici Kaće Dejanović od Bulevara Slobodana Jovanovića do Z-39 u ulici Bate Brkića i broja 34 u ulici Braće Dronjak Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
19.02.2015. godine do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Sremska broj 5 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.02.2015. godine do 0900 časova
Građevinski radovi na toplotnim izvorima i distribuciji-I FAZA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Izmena konursne dokumentacije br.1 dodatno pojašnjenje br.1 dodatno pojašnjenje br.2 dodatno pojašnjenje br.3 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava dodatno pojašnjenje br.4 dodatno pojašnjenje br.5 dodatno pojašnjenje br.6 Izmena konkursne dokumentacije br.2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije za ažuriranje liste kandidata nakon drugog šestomesečnog perioda
11.03.2015. godine do 0900 časova Novi rok: 18.03.2015.godine do 09 časova Novi rok: 19.03.2015.godine do 09 časova
Mašinsko izolaterski radovi na kotlovskim,cirkulacionim i ostalim pratećim postrojenjima na toplotnim izvorima-I FAZA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija dodatna pojašnjenja br.1 dodatna pojašnjenja br.2 izmena konkursne dokumentacije br.1 dodatno pojašnjenje br.3 Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije
12.03.2015. godine do 0900 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda u Balzakovoj ulici, od šahta L-37 do ulice Jožefa Marčoka u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br.1Dodatno pojašnjenje br. 2Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.03.2015. godine do 09:00 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Danila Kiša 16-18 u Novom Sadu, II faza, jn. br. III-4-5/15 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
12.03.2015. godine do 09:00 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Zmaj Ognjena Vuka broj 22 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2015. godine do 09:00 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Kraljevića Marka broj 36 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.03.2015. godine do 09:00 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za:

 1. Za izgradnju priključka za objekat u ulici Dr Svetislava Kasapinovića 3
 2. Za izgradnju priključka u ulici Stanoja Stanojevića bb (parcela (730/37)

II faza, j.n. broj III-5-3/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.03.2015. godine do 09:00 časova

Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstukciju vrelovoda u bloku Bulevar oslobođenja od broja 33 do broja 61, Dimitrija Avramovića od broja 2 do broja 8, Braće Jovandić od broja 7 do broja 19 i od broja 2 do broja 4, Bulevaru Kralja Petra I od broja 15 do broja 17 u Novom Sadu, II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
26.03.2015. godine do 09:00 časova

Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju vrelovoda u ulici Milana Simovića do OŠ „Sonja Marinković“ u Novom Sadu, II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.03.2015. godine do 09:00 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju šahtova:

1. Rekonstrukcija šahta 260 u krugu Sajma. U okviru ove rekonstrukcije potrebno je isprojektovati zamenu cevi, dok se postojeći zatvarači zadržavaju. Po potrebi predvideti i projektovati građevinske radove.
2. Na uglu Čika Stevine ulice i Janka Veselinovića potrebno je isprojektovati izgradnju novog šahta sa ugradnjom nove kombinovane garniture, sa pripadajućim delom vrelovodne mreže.
3. U ulici Filipa Višnjića, ispred broja 6 potrebno je isprojektovati izgradnju novog šahta sa ugradnjom nove kombinovane garniture, sa pripadajućim delom vrelovodne mreže.
4. U ulici Stevana Mokranjca, na uglu sa ulicom Janka Veselinovića potrebno je isprojektovati izgradnju novog šahta sa ugradnjom nove kombinovane garniture, sa pripadajućim delom vrelovodne mreže.
5. Rekonstrukcija šahta D52 na uglu ulca Janka Čmelika i Nikole Mirkova. Rekonstrukcija treba da obuhvati i mašinske i građevinske radove, po potrebi.
6. Rekonstrukcija šahta 951 na uglu ulica Novosadskog Sajma i Branimira Ćosića. Rekonstrukcija treba da obuhvati i mašinske i građevinske radove, po potrebi.
7. Zamena zatvarača u ulici Mikole Kočiša (nadzemni vrelovod ) – demontaža GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a DN600, DN500, DN300, DN250-2kom, DN200
8. Zamena zatvarača u TO Jug na potisu i povratu prema Grbavici demontaža GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a; DN250-1kom, DN300-1kom
9. Zamena zatvarača u šahtu na Bulevaru cara Lazara 15 – demontaža GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a DN 200-2kom
10. Zamena zatvarača u šahtu u Fruškogorskoj 6, prema fakultetima – demontaža GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a; DN250- 2kom
11. Zamena zatvarača u šahtu u Novosadskog sajma 4 demontaža GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a; DN250-2kom
12. Zamena zatvarača u šahtu na Bulevaru oslobođenja, šaht 302, demontaža GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a; DN250-2kom
13. Zamena zatvarača u šahtu na uglu Bulevara oslobođenja i ulice Maksima Gorkog, šaht 353, demontaža GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a; DN200-2kom
14. Zamena zatvarača u šahtu na Trgu slobode – šaht 451, demontaža GEKOS-a i ugradnja ADAMS-a DN300-2kom. U ovom šahtu je potrebno i isprojektovati i pražnjenje na ogranku prema Trgu slobode 2.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.04.2015. godine do 09:00 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Za izgradnju priključka za Bogoboja Atanackovića 14-16
 2. Za izgradnju priključka za objekat na uglu Episkopa Visariona i Šumadijske
 3. Za izgradnju priključka za Lasla Gala 10
 4. Za izgradnju priključka za Laze Kostića 18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
24.04.2015. godine do 09:00 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Za izgradnju priključka za objekat na uglu Bulevara Evrope, Olge Petrov i Đorđa Magaraševića
 2. Za izgradnju magistrale i priključka za objekat u ulici Vojvode Šupljikca 24
 3. Za izgradnju priključka za objekat na uglu Rumenačke i Kornelija Stankovića

u kvalifikacinom postupku, druga faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
05.05.2015. do 09:00 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Rekonstrukcija magistalnog vrelovoda u Kosovskoj ulici od br.26 do ulice Jaše Ignjatovića
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.05.2015. do 09:00 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u ulici Čika Stevina i Kornelija Stankovića do parne strane Rumenačke ulice Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.05.2015.godine do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda i priključaka od ulice Branislava Nušića do Milana Petrovića Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.05.2015. godine do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije za:

 1. Za Rekonstukciju vrelovoda u bloku Bulevar oslobođenja od broja 33 do broja 61, Dimitrija Avramovića od broja 2 do broja 8, Braće Jovandić od broja 7 do broja 19 i od broja 2 do broja 4, Bulevaru Kralja Petra I od broja 15 do broja 17.

II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.05.2015. godine do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Za izgradnju priključka za Bogoboja Atanackovića 14-16
 2. Za izgradnju priključka za objekat na uglu Episkopa Visariona i Šumadijske
 3. Za izgradnju priključka za Lasla Gala 10
 4. Za izgradnju priključka za Laze Kostića 18

II faza

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.05.2015. godine do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Za izgradnju priključka za Branka Bajića 82
 2. Za izgradnju priključka za Petra Drapšina 36-38
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.06.2015. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1. Rekonstrukcija vrelovoda u bloku Branislava Borote i Vladike Ćirića Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
12.06.2015. do 09:00 časova

Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda i priključaka u ulici Narodnog fronta od 21 do 29

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.06.2015. do 09:00 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda i priključaka u ulici Bačka u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.06.2015. do 09:00 časova

„Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije, odnosno izrada glavne sveske projekta za građevinsku dozvolu, izvoda iz projekta za građevinsku dozvolu i glavne sveske projekta za izvođenje za:

 1. Glavni projekat rekonstrukcije cirkulacionog postrojenja sa potrebnom rekonstrukcijom, dogradnjom horinzontalnog i vertikalnog gabarita objekta na TO „Istok“ u Novom Sadu;
 2. Glavni projekat rekonstrukcije transformatorske stanice TO „Istok“ u Novom Sadu, redni broj j.n. III-5-18/15
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.06.2015. do 09:00 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju vrelovodne mreže u ulici Partizanskih baza, od šahta 3-29 do ulice Braće Dronjak, sa blokovskim razvodom, u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.06.2015. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1. Rekonstrukcija magistalnog vrelovoda u Bate Brkića od šahta Z42 do Z47 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.06.2015. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1.Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda i priključaka od TO Jug do ulice Lasle Gala Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.06.2015. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1.Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda i priključaka u Ulici Augusta Cesarca i Vase Pelagića Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.06.2015. do 09 časova
„Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju priključka za objekat na uglu Bulevara Evrope,Olge Petrov i Đorđa Magaraševića,za izgradnju magistrale i priključka u ulici Vojvode Šupljikca 24,za izgradnju priključka za objekat na uglu Rumenačke i Kornelija Stankovića“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.06.2015. do 09 časova
Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji dimnog kanala K5 na TO JugII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.06.2015. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Miše Dimitrijevića broj 80 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.06.2015. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Dr Svetislava Kasapinovića 3 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.06.2015. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju vrelovoda u bloku Milana Simovića od broja 6 do OŠ „Sonja Marinković“ u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.07.2015. do 09 časova
Izrada i tehnička kontrola projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1. Rekonstrukcija vrelovoda na Futoškom putu od raskrsnice ulica Futoški put i bulevar Slobodana Jovanovića do šahta Z-21 i duž bulevara Slobodana Jovanovića do ulice Branislava Borote. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.07.2015. do 09 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije:

 1. za izgradnju priključka za objekat u Radničkoj 22
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
10.07.2015. godine do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Stanoja Stanojevića bb (parcela 730/37) u Novom SaduU KVALIFIKACIONOM POSTUPKUII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
13.07.2015. godine do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda i priključka na prelazu ulice Ćirpanova 12 u Novom SaduU KVALIFIKACIONOM POSTUPKUII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.07.2015. godine do 09 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Za izgradnju priključka za objekat na Somborskom Bulevaru parcela 5762/1
 2. Za izgradnju priključka za objekat u Miše Dimitrijevića 40

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

 

16.07.2015. godine do 09 časova
Sanacija kotlovskih i ostalih postrojenja na TO Zapad,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.07.2015.godine do 09 časova
Sanacija kotlovskih i ostalih postrojenja na TO Jug,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.07.2015.godine do 09 časova
Sanacija kotlovskih i ostalih postrojenja na TO Sever,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.07.2015.godine do 09 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije::
1.Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda i priključaka u bloku Branislava Borote i Vladike Ćirića
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.07.2015. godinedo 09 časova
Izrada i ugradnja novih zagrejača vazduha i posude za so na TO Petrovaradin,i novog zagrejača vazduha na TO Istok,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.07.2015.godine do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Stanoja Stanojevića bb (parcela 730/37) u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.07.2015. godinedo 09 časova
Radovi na zameni prednjeg i gornjeg ekrana na kotlu K1,TO Istok,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.07.2015.godine do 09 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu u produžetku ulice Bate Brkića – od ulice Đorđa Krstića do šahta Z-21 kod Satelitske pijace,II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.07.2015. do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskiha i građevinskih radova za:
1. Rekonstrukciju šahta 260 u krugu Sajma u Novom Sadu
2. Rekonstrukciju šahta u ulici Filipa Višnjića, ispred broja 6 u Novom Sadu
3. Rekonstrukciju šahta 353 na uglu Bulevara oslobođenja i ulice Maksima Gorkog u Novom Sadu, II faza
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.08.2015. godine do 09 časova

Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za:

 1. Rekonstrukciju šahta na Bulevaru cara Lazara 15 u Novom Sadu;
 2. Rekonstrukciju šahta 451 na Trgu slobode u Novom Sadu;
 3. Rekonstrukciju šahta u ulici Fruškogorskoj broj 6, prema fakultetima u Novom Sadu.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2015. godine do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda od ulice Branislava Nušića do Dr Milana Petrovića u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat Šumadijska ulica 12, ugao sa Episkopa Visariona u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme u bloku ulica Bulevar oslobođenja od broja 33 do broja 61, Dimitrija Avramovića od broja 2 do broja 8, Braće Jovandić od broja 7 do broja 19 i od broja 2 do broja 4, Bulevar Kralja Petra I od broja 15 do broja 17 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.08.2015. godinedo 09 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1. Za izgradnju priključka za objekat u Kopernikovoj 49 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
14.08.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodne mreže i priključka za objekat u ulici Vojvode Šupljikca 24 u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.08.2015. godinedo 09 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije:

 1. za izgradnju priključka za objekat u Radničkoj 22
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.08.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda u ulici Čika Stevinoj i Kornelija Stankovića do neparne strane u ulici Rumenačka u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.08.2015. godinedo 08 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda u ulici Bate Brkića od šahta Z-42 do Z-47 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.08.2015. godinedo 09 časova
Mašinski radovi na ugradnji merila potrošnje gasa na:TO Jug,TO Istok,TO Zapad,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka ѕa podnošenje ponuda Izmena konkursne dokumentacije br.2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru Novi rok : 21.08.2015.godine do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju vrelovoda u Kosovskoj ulici od broj 26 do okretnice u Jaše Ignjatovića u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.08.2015.godine do 09 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na rekonstrukciji i izgradnji magistralnog vrelovoda i priključaka u Bačkoj ulici u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.08.2015.godine do 09 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije:

 1. za izgradnju priključka za objekat na Somborskom Bulevaru parcela 5762/1
 2. za izgradnju priključka za objekat u Miše Dimitrijevića 40
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.08.2015. godinedo 09 časova

Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda i priključaka u ulici Narodnog fronta od broja 21 do broja 29 u Novom Sadu.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.08.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje građevinskih i mašinsko-izolaterskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bogoboja Atanackovića 14-16 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.09.2015. godinedo 09 časova

Izvođenje građevinskih i mašinsko-izolaterskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Petra Drapšina 36-38 u Novom Sadu.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
Novi rok 07.09.2015. godine do 09 časova
Izvođenje građevinskih i mašinsko-izolaterskih radova pri izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Lasla Gala 10 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
Novi rok 07.09.2015. godine do 09 časova

Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Za izgradnju priključka za objekat u Kopernikovoj 49

 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.09.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje mašinsko izolaterskih i građevinskih radova pri izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Branka Bajića 82 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
08.09.2015. godinedo 09 časovaNOVI ROK:10.09.2015. do 09 časova
„Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda i priključaka u ulici Augusta Cesarca i Vase Pelagića u Novom Sadu“, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.09.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje građevinskih i mašinsko-izolaterskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Laze Kostića 18 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.09.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda i priključaka od TO “JUG“ do ulice Lasla Gala u Novom Sadu, II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.09.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na rekonstrukciji vrelovoda na Futoškom putu od raskrsnice ulica Futoški put i Bulevar Slobodana Jovanovića do šahta Z-21 i duž Bulevara Slobodana Jovanovića do ulice Branislava Borote u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkurnsa dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
24.09.2015. godine do 09:00 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za:1. Rekonstrukciju šahta u ulici Mikole Kočiša u Novom Sadu;2. Rekonstrukciju šahta u ulici Novosadskog Sajma 4 u Novom Sadu;3. Rekonstrukciju šahta 302 na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu.II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.09.2015. godine do 09:00 časova
Izvođenje građevinskih i mašinsko-izolaterskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat na uglu Bulevara Evrope, Olge Petrov i Đorđa Magaraševića u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.10.2015.godinedo 09.00 časova
Izvođenje građevinskih i mašinsko-izolaterskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Kopernikova 49 u Novom Sadu,II faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.10.2015. godinedo 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za:• Rekonstrukciju šahta 951 na uglu ulica Novosadskog sajma i Branimira Ćosića, u Novom Sadu,• Rekonstrukciju šahta u ulici Stevana Mokranjca, na uglu sa ulicom Janka Veselinovića, u Novom Sadu,• Rekonstrukciju šahta D52 na uglu ulica Janka Čmelika i Nikole Mirkova, u Novom SaduII faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
05.10.2015. godinedo 09:00 časova
Izvođenje građevinskih i mašinsko-izolaterskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat na uglu ulica Rumenačke i Kornelija Stankovića (parcela 5000/1) u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.10.2015. godinedo 09.00 časova
Izvođenje građevinskih i mašinsko-izolaterskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Miše Dimitrijevića br. 40 u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.10.2015. godinedo 09:00 časova
Sanacija gasovoda za staru kotlarnicu TO Sever,II faza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.11.2015.godine do 09 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za:-rekonstrukciju šahta 951 na uglu ulica Novosadskog Sajma i Branimira Ćosića u Novom Sadu,-rekonstrukciju šahta D52 na uglu ulica Janka Čmelika i Nikole Mirkova u Novom Sadu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.11.2015.godinedo 09:00 časova
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju vrelovoda i vrelovodnih priključaka u bloku Branislava Borote i Vladike Ćirića Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.12.2015. godinedo 09:00 časova
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije:-za izgradnju priključka za objekat u ulici Dostojevskog 9,-za izgradnju priključka za objekat u ulici Šafarikova 31,-za rekonstrukciju priključka za objekat u ulici Gajeva 1 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2015. godinedo 09:00 godine
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda i priključaka za Bulevar oslobođenja 69-71

 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.12.2015. godinedo 09:00 časova
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije:

 1. Fruškogorska ulica od Š 142 prema fakultetima
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.12.2015. godinedo 09:00 časova

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Na vrh

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje dokumenata
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju dela vrelovodnog priključka za objekat u ulici Trg 1. maja br. 5 u Novom Sadu Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za rekonstrukciju vrelovoda i priključaka u ulici Kaće Dejanović, od Bul. Slobodana Jovanovića do 3-39 u ulici Bate Brkića i broja 34 u ulici Braće Dronjak Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu – rekonstrukcija TO „ISTOK“ i TO „JUG“ Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Na vrh

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje dokumenata
IZVOĐENjE DODATNIH MAŠINSKO-IZOLATERSKIH I GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNjI VRELOVODA I VRELOVODNIH PRIKLjUČAKA U ULICI BATE BRKIĆA NA PARCELAMA 8194/2 I 8260/1 KO NOVI SAD 1 U NOVOM SADU Mišljenje Uprave za javne nabavke
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zalljučenom ugovoru
31.03.2015. godine do 09:00 časova
Usluge održavanja softvera firme „Eurocom-NS“ Obaveštenje o pokretanju postupka Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.04.2015. do 12 časova
Održavanje aplikacije za obračun zarada i ljudske resurse Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.07.2015. do 11 časova
Održavanje internog portala sa realizacijom novih zahteva Obaveštenje o pokretanju postupkaKonkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.07.2015. do 11 časova
Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka u ulici Seljačkih buna od šahta z-45 do bulevara Kneza Miloša u Novom Sadu Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.07.2015. do 09:00 časova
Sklapanje godišnjeg ugovora za usluge korisničkog servisa Obaveštenje o pokretanju postupka Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora 09.09.2015. do 09 časova
Izvođenje mašinsko izolaterskih radovna na saniranju havarija na toplotnim izvorima Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli Ugovora
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
24.09.2015. do 09 časova
Izvođenje radova na sanaciji havarija na nn postrojenjima Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli Ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.09.2015. do 09 časova
Izvođenje radova na sanaciji havarija na VN postrojenjima Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli Ugovora
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
24.09.2015. do 09 časova

Javna nabavka male vrednosti

Na vrh

Nabavka,ugradnja i povezivanje merila protoka otpadnih voda na objektima toplana instalisane snage preko 50 MW Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.01.2015. godine do 0900
Usluge pranja službenih vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.02.2015. godine do 0900
Konsultantske usluge u vezi javnih nabavki Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.02.2015.godine do 09 časovaNovi rok: 07.04.2015.godine do 09 časova
Elaborat o modernizaciji sistema radio veza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka 24.02.2015.godine do 09 časova
Nabavka protivpožarnih aparata i ostale vatrogasne opreme Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka 04.03.2015.godine do 09 časova
Štampanje faktura Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 12.03.2015. godine do 09 časova
Nabavka i ugradnja mehanizma za zaključavanje šahtova Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.03.2015.godine do 09 časova
Konsultantske usluge za uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje br1
Izmena konkursne dokumentacije br1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.03.2015. godine do 09 časova
Održavanje PTT i telefonske opreme Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.03.2015.godine do 09 časova
Nabavka i ugradnja 5 parova fleksibilnih spojnica na cirkulacionom postrojenju TO Zapad Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
18.03.2015. godine do 09:00 časova
Obezbeđivanje i održavanje fizički nezavisnog bekap linka prema internetu Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka 26.03.2015. godine do 09 časova
Nabavka protivpožarnih aparata i ostale vatrogasne opreme Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokmentacija obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.03.2015.godine do 09 čassova
Usluga održavanja opreme za filtraciju delimičnog protoka na TO Zapad Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
NOVI ROK:03.04.2015.godine do 09:00 časova
Geodetski radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.03.2015. godine do 09:00 časova
Usluga održavanja sistema automatskog podmazivanja Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.04.2015. godine do 09:00 časova
Nabavka flaširane i gazirane vode za potrebe radnika na terenu Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacia Obaveštenje o produženju roka Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija jedan
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija dva
Novi rok 14.04.2015. do 09:00 časova
Nabavka prolazbih ventila za TPV Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.04.2015. do 09:00 časova
Izmena akta o proceni rizika Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.05.2015. do 09:00 časova
Obezbeđivanje i održavanje fizički nezavisnog bekap linka prema internetu Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.05.2015.godine do 09:00 časova
Nabavka tabletirane soli za hemijsku pripremu vode Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka 22.05.2015.godine do 09 časova
Nabavka za potrebe kafe kuhinje Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.05.2015. godine do 09 časova
Laboratorijski reagensi,laboratorijske pipete i pribor Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka 21.05.2015.godine do 09 časova
Nabavka softvera EPLAN Electric P8 Professional Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.05.2015. godine do 09:00 časova
Pretplata na softver VMware Basic Support Subscription Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.05.2015. godine do 09 časova
Obuka za programski paket EPLAN Electric P8 Professional Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 28.05.2015.godine do 09 časova
Glavni projekat rekonstrukcija automatike kotlova K1-K4 na TO Sever Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.05.2015. godine do 09:00 časova
Dopuna i izrada planova zaštite od požara, izrada planova evakuacije, uputstava u slučaju požara i izrada postupaka za reagovanje u vanrednim situacijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
NOVI ROK:11.06. 2015. godine do 09:00 časova
Prošireno održavanje aplikacije ESKARTIS Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.06.2015. do 09:00 časova novi rok 10.06.2015. do 09:00 časova
Zamena krovnog pokrivača i adaptacija sanitarnog čvora objekta TO Petrovaradin Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.06.2015.godine do 09 časova
Nabavka uređaja za podešavanje saosnosti Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije br.1 dodatno pojašnjenje br.1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.06.2015.godine do 09 časova
Vulkanizerske usluge i nabavka guma Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.06.2015 godine do 09 časova
Konsultantske usluge-praćenje realizacije Fidic ugovora za izgradnju kogeneracionog postrojenja na TO Zapad Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.06.2015. godine do 09:00 časova
Laboratorijski reagensi,laboratorijske pipete i pribor Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.06.2015.godine do 09 časova
Baždarenje,kontrolisanje,podešavanje i servisiranje ventila sigurnosti na kotlovima od strane akreditovane laboratorije Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Dodatna pojašnjenja br.2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.06.2015. godine do 09:00 časova
Izvođenje radova na reviziji trafostanica i otklanjanju nedostataka Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.07.2015. do 09 časova
Kontrola kvaliteta otpadnih voda Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.07.2015. do 09:00 časova
Hemijsko pranje kotlova sa unutrašnje i spoljašnje strane Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda dodatno pojašnjenje br.1 dodatno pojašnjenje br.2 izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 10.07.2015.godine do 09 časova Novi rok : 16.07.2015.godine do 09 časova
IZRADA TRS (TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA) Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

NOVI ROK

16.07.2015. godine do 09:00 časova

Tabletirana so za hemijsku pripremu vode Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.07.2015.godine do 09 časova
Preparati za podmazivanje,sistemi za podmazivanje uljem,maziva za gekose Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.07.2015. godine do 09:00 časova
Nabavka i ugradnja 5 parova fleksibilnih spojnica na cirkulacionom postrojenju TO Zapad Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno objašnjenje br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.07.2015. godine do 09:00 časova
Nabavka baterija za merne uređaje Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.07.2015. godine do 09:00 časova
Ispitivanje parametara radne okoline u letnjem i zimskom periodu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena br. 1. konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom Ugovoru
NOVI ROK:23.07.2015. godine do 09:00 časova
Usluge prevođenja dokumentacije Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.07.2015.godine do 09 časova
Plombe sa serijskim brojem(bez sajle)za merila utrošene energije Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.07.2015.godine do 09 časova
Hemijsko pranje kotlova sa unutrašnje i spoljašnje strane Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.08.2015.godine do 09 časova
Sklapanje trogodišnjeg ugovora sa imenovanim telom za razvrstavanje, pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.08.2015.godine do 09 časova
Nabavka šaht poklopaca Poziv za dostavljanje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.08.2015. godine do 09 časova
Nabavka prenosnog sistema za merenje emisije produkata sagorevanja Poziv za dostavljanje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena i dopuna konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2015. godine do 09 časova
Nabavka tonera,kertridža,ribona i drugog potrošnog materijala za štampače i fotokopir uređaje Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.08.2015.godine do 09 časova
Nabavka sigurnosnih i prestrujnih ventila Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.08.2015. godine do 13 časova
Izrada elaborata o modernizaciji sistema radio veza Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.09.2015.godine do 09:00 časova
Kontrola emisije dimnih gasova i praškastih materija Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka Dodatna pojašnjenja broj 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Novi rok:22.09.2015. godine do 09:00 časova
Uslužna digitalizacija dokumenata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.10.2015.godinedo 09:00 časova
Pregled i servis protivpožarnih aparata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
08.10.2015. godinedo 09:00 časova
Oracle EBS 1 godina tehničke podrške Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.10.2015. godine do 09:00 časova
Oracle DB 1 godina tehničke podrške Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.10.2015. godine do 09:00 časova
Oracle IAS 1 godina tehničke podrške Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.10.2015. godine do 09 časova
Periodični i specifični lekarski pregledi radnika Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojašnjenja br.1 Izmena konkursne dokumentacije br.1 Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.10.2015. do 09:00 časova
Obuka za međunarodne inženjere zavarivanja IWE Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
22.10.2015. do 09:00 časova
SERVIS SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA I DETEKCIJU PRIRODNOG GASA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
12.11.2015. do 09 časova
Preseljenje svih sadržaja sa lokacija Dimitrija Tucovića 3, („Mašinska radionica„ i „Magacin„) i Vladimira Nikolića 1, („Elektro radionica„ i „Magacin„), na lokaciju „Mišeluk„. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.11.2015. do 09:00 časova
Nabavka posuda i ambalaža za razvrstavanje i skladištenje otpada Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi postupka 20.11.2015. godine do 09:00 časova
Zakup i korišćenje sportskih dvorana Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi postupka 25.11.2015. godine do 09:00 časova
Pregled i servis protivpanične rasvete Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.12.2015. godinedo 09:00 časova
Zakup i korišćenje sportskih dvorana Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.12.2015. godine do 09 časova
Nabavka posuda i ambalaža za rzvrstavanje i skladištenje otpada Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.12.2015. godine do 09 časova
Stručno usavršavanje iz oblasti upravljanja sistema menadžmenta OHSAS 18001 i ISO 14001 Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija odluka o obustavi postupka obaveštenje o obustavi postupka 15.12.2015.godine do 09 časova
Servis i pregled dizalica na toplanama 4 puta godišnje sa otklanjanjem nedostataka Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2015. godine do 09:00 časova
Dopuna planova upravljanja otpadom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br.1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaDodatna pojašnjenja br. 2Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
23.12.2015. godinedo 09:00 časova
Nabavka vatrogasnih aparata i ostale vatrogasne opreme Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi postupka 23.12.2015. godine do 09:00 časova
Održavanje i ažuriranje veb sajta preduzeća JKP „Novosadska Toplana“ Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.12.2015. godine do 09 časova
Rekonstrukcija struktuiranog kabliranja lokalne računarske mreže centralne zgrade JKP Novosadska toplana Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.12.2015. godinedo 09:00 časova