Претходно обавештење
Отворени поступак
Квалификациони поступак
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак јавне набавке мале вредности

Претходно обавештење

Претходно обавештење Преузми документацију Датум објављивања
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Каће Дејановић од Булевара Слободана Јовановића до шахта З-39 у улици Бате Бркића и блоковски развод од улице Каће Дејановић дуж улице Браће Дроњак до броја 17 и Бате Бркића 24 до 32 у Новом Саду Претходно обавештење 10.02.2015.године
Извођење машинско изолатерских и грађевинских радова на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у Новом Саду у току 2015. године Претходно обавештење 10.02.2015.године
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Балзаковој улици, непарна страна од Булевара цара Лазара до Булевара деспота Стефана Претходно обавештење 10.02.2015.године
Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама Претходно обавештење 10.02.2015.године

Отворени поступак

На врх

Назив тендера Документација Рок за достављање докумената
Телефонске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Измена конкурсне документације бр.
2Измена конкурсне документације бр.
3Измена конкурсне документације бр.
4Додатна појашњења бр. 1Додатна појашњења бр. 2Обавештење о продужењу рокаОбавештење о закључењу уговора – партија бр. 1Обавештење о закљученом уговору – партија бр. 2
05.01.2015.године до 09 часова
Услуге добровољног пензијског осигурања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Измена конкурсне документације бр.
2Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријаваОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права бр. 2
09.01.2015.године до 09 часова
Извођење радова на санацији хаварија на VN постројењима Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Обавештење о обустави поступка
12.01.2015.године до 09 часова
Извођење радова на санацији хаварија на NN постројењима Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Обавештење о обустави поступка
12.01.2015.године до 09 часова
Набавкa, уградња и повезивање комуникационих модула за даљинско очитавање мерила топлоте „Kamstrup“ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 2Обавештење о закљученом уговору
НОВИ РОК:02.04.2015.године до 09 часова
Услуге санација последица еколошког акцидента Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
29.01.2015.године до 09 часова
Набавка ултразвучних мерила протока гаса са корекцијом на притисак и температуру Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Додатно појашњење бр. 1О
бавештење о продужењу рока Обавештење о закљученом уговору
03.02.2015.године до 09 часова
Уклањање отпада који спада у категорију опасног Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 11.02.2015.године до 09 часова
Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања софтвера система за надзор и управљање Позив за подношење понуда Конкурсна документација додатно појашњење бр.1 обавештење о закљученом уговору 16.03.2015.године до 09 часова
Закуп магацина Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Обавештење о закљученом уговору
23.03.2015. годинедо 0900 часова
Набавка електромоторних погона Позив за подношење понуда Конкурсна документација измена конкурсне документације бр.1 Обавештење о закљученом уговору 15.04.2015.године до 09 часова
Услуге одржавања возила Renault Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 04.05.2015.године до 09 часова
Набавка регулатора притиска Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Обавештење о закљученом уговору 04.05.2015.године до 09 часова
Набавка комби вентила без ЕМП Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 04.05.2015.године до 09 часова
Средства за хигијену Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Обавештење о закљученом уговору 06.05.2015. године до 09 часова
Набавка индустријских рафова Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 08.05.2015. године до 09 часова
Услуга одржавања возила Škoda Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 08.05.2015.године до 09 часова
Адаптација командних кабина на објектима ТО Југ и ТО Запад Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Измена Конкурсне документације бр.1
Додатно појашњење бр.1
Обавештење о закљученом уговору
11.05.2015.године до 09 часова
Обука и стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена Конкурсне документације бр.1
Обавештење о закљученом уговору
11.05.2015. године до 09 часова
Израда техничког прегледа објеката ради прибављања употребне дозволе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Додатно појашњење бр.2Додатно појашњење бр.3Измена конкурсне документације бр.1Додатно појашњење бр.4Додатно појашњење бр.5Измена конкурсне документације бр. 2Додатно појашњење бр.6Додатно појашњење бр.7Обавештење о закљученом уговору
15.05.2015. године до 09 часова
Склапање годишњег уговора о баждарењу и сервисирању мерила топлотне енергије Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење бр. 1 Измена конкурсне документације бр 1 Обавештење о закљученом уговору 25.05.2015.године до 09 часова
Замена екрана котла К1 на ТО Југ Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење бр.1 Додатно појашњење бр.2 Обавештење о закљученом уговору 25.05.2015. године до 09 часова
Услуга одржавања рачунарске и мрежне опреме ЈКП „Новосадска Топлана“ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
27.04.2015. године до 09 часова
Електро материјал Позив за подношење понуда Конкурсна документација додатно појашњење бр.1 измена конкурсне документације бр.1 додатно појашњење бр.2 додатно појашњење бр.3 додатно појашњење бр.4 додатно појашњење бр.5 додатно појашњење бр.6 измена конкурсне документације бр.2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору 04.06.2015.године до 09 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Балзаковој улици, непарна страна од Булевара цара Лазара до Булевара деспота Стефана Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о закљученом уговору
04.06.2015. године до 09 часова
Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Обавештење о обустави поступка
08.06.2015. године до 09:00 часова
Набавка делова за фреквентне регулаторе и софт стартере Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 18.06.2015.године до 09 часова
Обезбеђење објеката ЈКП „Новосадска топлана“ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
19.06.2015. године до 09:00 часова
Опремање радног и пословног простора Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 19.06.2015.године до 09 часова
Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације бр.1Обавештење о закљученом уговору
НОВИ РОК25.06.2015. године до 09 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Душана Даниловића од Бате Бркића до броја 12 на Булевару кнеза Милоша Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Дод
атно појашњење бр.1
Обавештење о закљученом уговору
22.06.2015. године до 09 часова
Набавка личне и колективне заштитне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Измена конкурсне документације бр. 2Обавештење о продужењу рока за подношење понудаДодатна појашњења бр. 1Измена конкурсне документације бр. 3Обавештење о продужењу рока за подношење понудаИзмена конкурсне документације бр. 4Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
НОВИ РОК:02.07.2015. године до 09 часова
Интернет услуге Позив за подношење понуда Конкурсна документација додатна појашњења бр.1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о продужењу рока за подношење понуда измена конкурсне документације бр.1 одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 06.07.2015.године до 09 часоваНови рок : 10.12.2015.године
Замена десног екрана К1 на ТО Запад Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда 08.07.2015. године до 09 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Каће Дејановић од Булевара Слободана Јовановића до шахта З-39 у улици Бате Бркића и блоковски развод од улице Каће Дејановић дуж улице Браће Дроњак до броја 17 и Бате Бркића 24 до 32 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Додатно појашњење бр.2Обавештење о продужењу рока за подношење понудаИзмена конкурсне документације бр.1Обавештење о закљученом уговору

НОВИ РОК:

15.07.2015. године до 09 часова

Проширено одржавање имплементације Oracle EBS Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 20.07.2015. до 09 часова

Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка јавне набавке

10.08.2015. године до 09 часова

Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка јавне набавке

10.08.2015. године до 09 часова

„Контролна опрема, мерна опрема и сензори“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

11.08.2015. године до 09 часова

Извођење машинско изолатерских радовна на санирању хаварија на топлотним изворима

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка јавне набавке
14.08.2015. године до 09 часова
Набавка циркулационих пумпи за грејање и тпв Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 17.08.2015. године до 09 часова
Услуга одржавања возила“Zastava,Yugo,Fiat“ Позив за подношење понуда Конкурсна документација измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору 24.08.2015.године до 09 часова Нови рок: 25.08.2015.године до 09 часова
Услуге штампе Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 27.08.2015. године до 09 часова
Оглашавање у штампаним јавним гласилима Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору: Партија 1
Партија 2 Партија 3
28.08.2015.године до 09 часова

Склапање уговора за сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
31.08.2015.године до 09 часова
Гумени производи, црева Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 04.09.2015. године до 09 часова
Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Додатна појашњења број 1
Обавештење о закљученом уговору
07.09.2015. године до 09 часова
Набавка измењивача топлоте Позив за подношење понуда
Конкурсна документација додатно појашњење бр.1 измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о закљученом уговору
07.09.2015. године до 09 часова
Набавка средстава за заптивање Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Обавештење о закљученом уговору 14.09.2015. до 09:00 часова
Набавка ручних алата, алата на електрични погон, припадајућег прибора за алат и средства и опреме за заваривање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација додатно појашњење бр.1 додатно појашњење бр.2
Додатно појашњење бр. 3
Додатно појашњење бр. 4Додатна појашњења бр. 5Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношењеИзмена конкурсне документације бр. 2Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору – партија бр. 1Обавештење о закљученом уговору – партија бр. 2Обавештење о закљученом уговору – партија бр. 3Обавештење о закљученом уговору – партија бр. 4
14.09.2015. до 09:00 часоваНОВИ РОК:16.09.2015. до 09:00 часоваНови рок:17.09.2015. до 09:00 часова
Набавка лежајева, вијачне робе, ваљаних и профилисаних металних производа, делова пумпи и делова за дизалице Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења бр. 1
Додатно појашњење бр. 2Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношење понудаДодатна појашњења бр. 3Измена конкурсне документације бр. 2Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2Обавештење о закљученом уговору
15.09.2015. до 09:00 часоваНови рок:17.09.2015. до 09:00 часова
Набавка средстава за антикорозивну заштиту Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о закљученом уговору
15.09.2015. до 09:00 часова
Реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на ТО Север Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 30.09.2015.године до 09 часова
Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.11.2015. године до 09:00 часова
Набавка горива за моторна возила Позив за подношење понуда Конкурсна документација додатно појашњење бр.1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 07.12.2015.године до 09 часова
Набавка и уградња резервоара за ТПВ Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 21.12.2015.године до 09:00 часова
Израда студије процене утицаја на животну средину – реконструкција ТО „Исток“ и ТО „Југ“ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка јавне набавке
24.12.2015. годинедо 09:00 часова
Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
25.12.2015. године до 09:00 часова

Квалификациони поступак

На врх

Назив тендера Документација Рок за достављање докумената
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације за
реконструкцију шахтова:
1. Реконструкција шахта 260 у кругу Сајма;
2. На углу Чика Стевине улице и Јанка Веселиновића (потребно је испројектовати
изградњу новог шахта са уградњом нове комбиноване гарнитуре, са
припадајућим делом вреловодне мреже;
3. Замена затварача у улици Миколе Кочиша (надземни вреловод) – демонтажа
ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а, ДН600, ДН500, ДН300, ДН250 – 2 ком, ДН200;
4. Замена затварача у ТО Југ на потису и поврату према Грбавици – демонтажа
ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а; ДН250-1 ком, ДН300-1 ком;
5. Замена затварача у шахту на Бул.цара Лазара 15 – демонтажа ГЕКОС-а и уградња
АДАМС-а ДН200 – 2 ком;
6. Замена затварача у шахту Фрушкогорска 6, према факултетима – демонтажа
ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а; ДН250 – 2 ком;
7. Замена затварача у шахту у Новосадског сајма 4 – демонтажа ГЕКОС-а и уградња
АДАМС-а, ДН250 – 2ком;
8. Замена затварача у шахту на Бул. Ослобођења, шахт 302 – демонтажа ГЕКОС-а
и уградња АДАМС-а, ДН250 – 2ком;
9. Замена затварача у шахту на Тргу слободе, шахт 451 – демонтажа ГЕКОС-а и
уградња АДАМС-а, ДН300 – 2ком. (У овом шахту је потребно и испројектовати
и пражњење на огранку према Тргу слободе 2)
у квалификационом поступку, II фаза, јавна набавка број : III-5-38/14
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
09.02.2015. године до 0900 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконструкцију Магистрални вреловод у Балзаковој улици од Булевара цара Лазара непарна страна до броја 73, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
16.01.2015. године до 0900 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу дела вреловодног прикључка за објекат у улици Трг 1. Маја бр. 5 у Новом Саду, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
09.02.2015. године до 0900 часова
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконструкцију вреловода у продужетку улице Бате Бркића – од улице Ђорђа Крстића до шахта З-21 код Сателитске пијаце у Новом Саду“, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
19.02.2015. године до 0900 часова
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконструкцију вреловода и прикључака у улици Каће Дејановић од Булевара Слободана Јовановића до З-39 у улици Бате Бркића и броја 34 у улици Браће Дроњак Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
19.02.2015. године до 0900 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Сремска број 5 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
20.02.2015. године до 0900 часова
Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији-I ФАЗА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Измена конурсне документације бр.1 додатно појашњење бр.1 додатно појашњење бр.2 додатно појашњење бр.3 Обавештење о продужењу рока за подношење пријава додатно појашњење бр.4 додатно појашњење бр.5 додатно појашњење бр.6 Измена конкурсне документације бр.2 Обавештење о продужењу рока за подношење пријава Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације за ажурирање листе кандидата након другог шестомесечног периода
11.03.2015. године до 0900 часова Нови рок: 18.03.2015.године до 09 часова Нови рок: 19.03.2015.године до 09 часова
Машинско изолатерски радови на котловским,циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима-I ФАЗА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација додатна појашњења бр.1 додатна појашњења бр.2 измена конкурсне документације бр.1 додатно појашњење бр.3 Обавештење о признавању квалификације
12.03.2015. године до 0900 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода у Балзаковој улици, од шахта Л-37 до улице Јожефа Марчока у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Додатно појашњење бр.1Додатно појашњење бр. 2Обавештење о закљученом уговору
09.03.2015. године до 09:00 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Данила Киша 16-18 у Новом Саду, II фаза, јн. бр. III-4-5/15 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом Уговору
12.03.2015. године до 09:00 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Змај Огњена Вука број 22 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
12.03.2015. године до 09:00 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Краљевића Марка број 36 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
18.03.2015. године до 09:00 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације за:

 1. За изградњу прикључка за објекат у улици Др Светислава Касапиновића 3
 2. За изградњу прикључка у улици Станоја Станојевића бб (парцела (730/37)

II фаза, ј.н. број III-5-3/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
26.03.2015. године до 09:00 часова

Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконстукцијu вреловода у блоку Булевар ослобођења од броја 33 до броја 61, Димитрија Аврамовића од броја 2 до броја 8, Браће Јовандић од броја 7 до броја 19 и од броја 2 до броја 4, Булевару Краља Петра I од броја 15 до броја 17 у Новом Саду, II фаза

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
26.03.2015. године до 09:00 часова

Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконструкцију вреловода у улици Милана Симовића до ОШ „Соња Маринковић“ у Новом Саду, II фаза

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
26.03.2015. године до 09:00 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконструкцију шахтова:

1. Реконструкција шахта 260 у кругу Сајма. У оквиру ове реконструкције потребно је испројектовати замену цеви, док се постојећи затварачи задржавају. По потреби предвидети и пројектовати грађевинске радове.
2. На углу Чика Стевине улице и Јанка Веселиновића потребно је испројектовати изградњу новог шахта са уградњом нове комбиноване гарнитуре, са припадајућим делом вреловодне мреже.
3. У улици Филипа Вишњића, испред броја 6 потребно је испројектовати изградњу новог шахта са уградњом нове комбиноване гарнитуре, са припадајућим делом вреловодне мреже.
4. У улици Стевана Мокрањца, на углу са улицом Јанка Веселиновића потребно је испројектовати изградњу новог шахта са уградњом нове комбиноване гарнитуре, са припадајућим делом вреловодне мреже.
5. Реконструкција шахта Д52 на углу улца Јанка Чмелика и Николе Миркова. Реконструкција треба да обухвати и машинске и грађевинске радове, по потреби.
6. Реконструкција шахта 951 на углу улица Новосадског Сајма и Бранимира Ћосића. Реконструкција треба да обухвати и машинске и грађевинске радове, по потреби.
7. Замена затварача у улици Миколе Кочиша (надземни вреловод ) – демонтажа ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а ДН600, ДН500, ДН300, ДН250-2ком, ДН200
8. Замена затварача у ТО Југ на потису и поврату према Грбавици демонтажа ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а; ДН250-1ком, ДН300-1ком
9. Замена затварача у шахту на Булевару цара Лазара 15 – демонтажа ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а ДН 200-2ком
10. Замена затварача у шахту у Фрушкогорској 6, према факултетима – демонтажа ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а; ДН250- 2ком
11. Замена затварача у шахту у Новосадског сајма 4 демонтажа ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а; ДН250-2ком
12. Замена затварача у шахту на Булевару ослобођења, шахт 302, демонтажа ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а; ДН250-2ком
13. Замена затварача у шахту на углу Булевара ослобођења и улице Максима Горког, шахт 353, демонтажа ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а; ДН200-2ком
14. Замена затварача у шахту на Тргу слободе – шахт 451, демонтажа ГЕКОС-а и уградња АДАМС-а ДН300-2ком. У овом шахту је потребно и испројектовати и пражњење на огранку према Тргу слободе 2.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
08.04.2015. године до 09:00 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:

 1. За изградњу прикључка за Богобоја Атанацковића 14-16
 2. За изградњу прикључка за објекат на углу Епископа Висариона и Шумадијске
 3. За изградњу прикључка за Ласла Гала 10
 4. За изградњу прикључка за Лазе Костића 18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
24.04.2015. године до 09:00 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:

 1. За изградњу прикључка за објекат на углу Булевара Европе, Олге Петров и Ђорђа Магарашевића
 2. За изградњу магистрале и прикључка за објекат у улици Војводе Шупљикца 24
 3. За изградњу прикључка за објекат на углу Руменачке и Корнелија Станковића

у квалификацином поступку, друга фаза

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
05.05.2015. до 09:00 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:

 1. Реконструкција магисталног вреловода у Косовској улици од бр.26 до улице Јаше Игњатовића
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
20.05.2015. до 09:00 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације: Реконструкција магистралног вреловода у улици Чика Стевина и Корнелија Станковића до парне стране Руменачке улице Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
20.05.2015.године до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:Реконструкција магистралног вреловода и прикључака од улице Бранислава Нушића до Милана Петровића Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
22.05.2015. године до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације за:

 1. За Реконстукцијu вреловода у блоку Булевар ослобођења од броја 33 до броја 61, Димитрија Аврамовића од броја 2 до броја 8, Браће Јовандић од броја 7 до броја 19 и од броја 2 до броја 4, Булевару Краља Петра I од броја 15 до броја 17.

II фаза

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
29.05.2015. године до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:

 1. За изградњу прикључка за Богобоја Атанацковића 14-16
 2. За изградњу прикључка за објекат на углу Епископа Висариона и Шумадијске
 3. За изградњу прикључка за Ласла Гала 10
 4. За изградњу прикључка за Лазе Костића 18

II фаза

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
29.05.2015. године до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:

 1. За изградњу прикључка за Бранка Бајића 82
 2. За изградњу прикључка за Петра Драпшина 36-38
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
09.06.2015. до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:1. Реконструкција вреловода у блоку Бранислава Бороте и Владике Ћирића Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
12.06.2015. до 09:00 часова

Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконструкцију магистралног вреловода и прикључака у улици Народног фронта од 21 до 29

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
12.06.2015. до 09:00 часова
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконструкцију магистралног вреловода и прикључака у улици Бачка у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
12.06.2015. до 09:00 часова

„Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације, односно израда главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и главне свеске пројекта за извођење за:

 1. Главни пројекат реконструкције циркулационог постројења са потребном реконструкцијом, доградњом хоринзонталног и вертикалног габарита објекта на ТО „Исток“ у Новом Саду;
 2. Главни пројекат реконструкције трансформаторске станице ТО „Исток“ у Новом Саду, редни број ј.н. III-5-18/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
12.06.2015. до 09:00 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију вреловодне мреже у улици Партизанских база, од шахта 3-29 до улице Браће Дроњак, са блоковским разводом, у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Измена конкурсне документације бр.1Обавештење о закљученом уговору
23.06.2015. до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:1. Реконструкција магисталног вреловода у Бате Бркића од шахта З42 до З47 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
17.06.2015. до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:1.Реконструкција магистралног вреловода и прикључака од ТО Југ до улице Ласле Гала Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
17.06.2015. до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:1.Реконструкција магистралног вреловода и прикључака у Улици Аугуста Цесарца и Васе Пелагића Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
17.06.2015. до 09 часова
„Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације за изградњу прикључка за објекат на углу Булевара Европе,Олге Петров и Ђорђа Магарашевића,за изградњу магистрале и прикључка у улици Војводе Шупљикца 24,за изградњу прикључка за објекат на углу Руменачке и Корнелија Станковића“ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
23.06.2015. до 09 часова
Машинско изолатерски радови на санацији димног канала К5 на ТО ЈугII фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору
23.06.2015. до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Мише Димитријевића број 80 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
25.06.2015. до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Др Светислава Касапиновића 3 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
30.06.2015. до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију вреловода у блоку Милана Симовића од броја 6 до ОШ „Соња Маринковић“ у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Обавeвештење о продужењу рока за подношење пријава
Обавештење о закљученом уговору
06.07.2015. до 09 часова
Израдa и техничкa контролa пројектно-техничке и инвестиционе документације:1. Реконструкција вреловода на Футошком путу од раскрснице улица Футошки пут и булевар Слободана Јовановића до шахта З-21 и дуж булевара Слободана Јовановића до улице Бранислава Бороте. Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
10.07.2015. до 09 часова
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације:

 1. за изградњу прикључка за објекат у Радничкој 22
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
10.07.2015. године до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Станоја Станојевића бб (парцела 730/37) у Новом СадуУ КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУII фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
13.07.2015. године до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији магистралног вреловода и прикључка на прелазу улице Ћирпанова 12 у Новом СадуУ КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУII фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
13.07.2015. године до 09 часова
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације:

 1. За изградњу прикључка за објекат на Сомборском Булевару парцела 5762/1
 2. За изградњу прикључка за објекат у Мише Димитријевића 40

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 

16.07.2015. године до 09 часова
Санација котловских и осталих постројења на ТО Запад,II фаза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 16.07.2015.године до 09 часова
Санација котловских и осталих постројења на ТО Југ,II фаза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 20.07.2015.године до 09 часова
Санација котловских и осталих постројења на ТО Север,II фаза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 21.07.2015.године до 09 часова
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације::
1.Реконструкција магистралног вреловода и прикључака у блоку Бранислава Бороте и Владике Ћирића
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
22.07.2015. годинедо 09 часова
Израда и уградња нових загрејача ваздуха и посуде за со на ТО Петроварадин,и новог загрејача ваздуха на ТО Исток,II фаза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 29.07.2015.године до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Станоја Станојевића бб (парцела 730/37) у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
29.07.2015. годинедо 09 часова
Радови на замени предњег и горњег екрана на котлу К1,ТО Исток,II фаза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 29.07.2015.године до 09 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у продужетку улице Бате Бркића – од улице Ђорђа Крстића до шахта З-21 код Сателитске пијаце,II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговору
29.07.2015. до 09 часова
Извођење машинско-изолатерскиха и грађевинских радова за:
1. Реконструкцију шахта 260 у кругу Сајма у Новом Саду
2. Реконструкцију шахта у улици Филипа Вишњића, испред броја 6 у Новом Саду
3. Реконструкцију шахта 353 на углу Булевара ослобођења и улице Максима Горког у Новом Саду, II фаза
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
04.08.2015. године до 09 часова

Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за:

 1. Реконструкцију шахта на Булевару цара Лазара 15 у Новом Саду;
 2. Реконструкцију шахта 451 на Тргу слободе у Новом Саду;
 3. Реконструкцију шахта у улици Фрушкогорској број 6, према факултетима у Новом Саду.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
11.08.2015. године до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију магистралног вреловода од улице Бранислава Нушића до Др Милана Петровића у Новом Саду, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
11.08.2015. годинедо 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат Шумадијска улица 12, угао са Епископа Висариона у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору
11.08.2015. годинедо 09 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме у блоку улица Булевар ослобођења од броја 33 до броја 61, Димитрија Аврамовића од броја 2 до броја 8, Браће Јовандић од броја 7 до броја 19 и од броја 2 до броја 4, Булевар Краља Петра I од броја 15 до броја 17 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
12.08.2015. годинедо 09 часова
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације:1. За изградњу прикључка за објекат у Коперниковој 49 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
14.08.2015. годинедо 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловоднe мреже и прикључка за објекат у улици Војводе Шупљикца 24 у Новом Саду, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
14.08.2015. годинедо 09 часова
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације:

 1. за изградњу прикључка за објекат у Радничкој 22
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
14.08.2015. годинедо 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију магистралног вреловода у улици Чика Стевиној и Корнелија Станковића до непарне стране у улици Руменачка у Новом Саду, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
14.08.2015. годинедо 08 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на реконструкцији магистралног вреловода у улици Бате Бркића од шахта З-42 до З-47 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
18.08.2015. годинедо 09 часова
Машински радови на уградњи мерила потрошње гаса на:ТО Југ,ТО Исток,ТО Запад,II фаза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Обавештење о продужењу рока ѕа подношење понуда Измена конкурсне документације бр.2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору Нови рок : 21.08.2015.године до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију вреловода у Косовској улици од број 26 до окретнице у Јаше Игњатовића у Новом Саду, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
19.08.2015.године до 09 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на реконструкцији и изградњи магистралног вреловода и прикључака у Бачкој улици у Новом Саду, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
21.08.2015.године до 09 часова
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације:

 1. за изградњу прикључка за објекат на Сомборском Булевару парцела 5762/1
 2. за изградњу прикључка за објекат у Мише Димитријевића 40
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговору
31.08.2015. годинедо 09 часова

Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на реконструкцији магистралног вреловода и прикључака у улици Народног фронта од броја 21 до броја 29 у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
31.08.2015. годинедо 09 часова
Извођење грађевинских и машинско-изолатерских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Богобоја Атанацковића 14-16 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
04.09.2015. годинедо 09 часова

Извођење грађевинских и машинско-изолатерских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Петра Драпшина 36-38 у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
Нови рок 07.09.2015. године до 09 часова
Извођење грађевинских и машинско-изолатерских радова при изградњи вреловодног прикључка за објекат у улици Ласла Гала 10 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
Нови рок 07.09.2015. године до 09 часова

Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације:

 1. За изградњу прикључка за објекат у Коперниковој 49

 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.09.2015. годинедо 09 часова
Извођење машинско изолатерских и грађевинских радова при изградњи вреловодног прикључка за објекат у улици Бранка Бајића 82 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
08.09.2015. годинедо 09 часоваНОВИ РОК:10.09.2015. до 09 часова
„Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на реконструкцији магистралног вреловода и прикључака у улици Аугуста Цесарца и Васе Пелагића у Новом Саду“, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
09.09.2015. годинедо 09 часова
Извођење грађевинских и машинско-изолатерских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Лазе Костића 18 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.09.2015. годинедо 09 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на реконструкцији магистралног вреловода и прикључака од ТО “ЈУГ“ до улице Ласла Гала у Новом Саду, II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења бр. 1
Обавештење о закљученом уговору
21.09.2015. годинедо 09 часова
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на реконструкцији вреловода на Футошком путу од раскрснице улица Футошки пут и Булевар Слободана Јовановића до шахта З-21 и дуж Булевара Слободана Јовановића до улице Бранислава Бороте у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурнса документација
Додатна појашњења бр.1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
24.09.2015. године до 09:00 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за:1. Реконструкцију шахта у улици Миколе Кочиша у Новом Саду;2. Реконструкцију шахта у улици Новосадског Сајма 4 у Новом Саду;3. Реконструкцију шахта 302 на Булевару ослобођења у Новом Саду.II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.09.2015. године до 09:00 часова
Извођење грађевинских и машинско-изолатерских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат на углу Булевара Европе, Олге Петров и Ђорђа Магарашевића у Новом Саду,II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.10.2015.годинедо 09.00 часова
Извођење грађевинских и машинско-изолатерских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Коперникова 49 у Новом Саду,II фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.10.2015. годинедо 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за:• Реконструкцију шахта 951 на углу улица Новосадског сајма и Бранимира Ћосића, у Новом Саду,• Реконструкцију шахта у улици Стевана Мокрањца, на углу са улицом Јанка Веселиновића, у Новом Саду,• Реконструкцију шахта Д52 на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова, у Новом СадуII фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
05.10.2015. годинедо 09:00 часова
Извођење грађевинских и машинско-изолатерских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат на углу улица Руменачке и Корнелија Станковића (парцела 5000/1) у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
06.10.2015. годинедо 09.00 часова
Извођење грађевинских и машинско-изолатерских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Мише Димитријевића бр. 40 у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.10.2015. годинедо 09:00 часова
Санација гасовода за стару котларницу ТО Север,II фаза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 03.11.2015.године до 09 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за:-реконструкцију шахта 951 на углу улица Новосадског Сајма и Бранимира Ћосића у Новом Саду,-реконструкцију шахта Д52 на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова у Новом Саду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.11.2015.годинедо 09:00 часова
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију вреловода и вреловодних прикључака у блоку Бранислава Бороте и Владике Ћирића Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.12.2015. годинедо 09:00 часова
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације:-за изградњу прикључка за објекат у улици Достојевског 9,-за изградњу прикључка за објекат у улици Шафарикова 31,-за реконструкцију прикључка за објекат у улици Гајева 1 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.12.2015. годинедо 09:00 године
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације:

 1. Реконструкција магистралног вреловода и прикључака за Булевар ослобођења 69-71

 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.12.2015. годинедо 09:00 часова
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације:

 1. Фрушкогорска улица од Ш 142 према факултетима
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
31.12.2015. годинедо 09:00 часова

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

На врх

Назив тендера Документација Рок за достављање докумената
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу дела вреловодног прикључка за објекат у улици Трг 1. маја бр. 5 у Новом Саду Обавештење о закљученом уговору
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације за реконструкцију вреловода и прикључака у улици Каће Дејановић, од Бул. Слободана Јовановића до 3-39 у улици Бате Бркића и броја 34 у улици Браће Дроњак Обавештење о закљученом уговору
Израда студије процене утицаја на животну средину – реконструкција ТО „ИСТОК“ и ТО „ЈУГ“ Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

На врх

Назив тендера Документација Рок за достављање докумената
ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВРЕЛОВОДА И ВРЕЛОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА У УЛИЦИ БАТЕ БРКИЋА НА ПАРЦЕЛАМА 8194/2 И 8260/1 КО НОВИ САД 1 У НОВОМ САДУ Мишљење Управе за јавне набавке
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о залљученом уговору
31.03.2015. године до 09:00 часова
Услуге одржавања софтвера фирме „Еуроцом-НС“ Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 14.04.2015. до 12 часова
Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
10.07.2015. до 11 часова
Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева Обавештење о покретању поступкаКонкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 10.07.2015. до 11 часова
Извођење додатних радова на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у улици Сељачких буна од шахта з-45 до булевара Кнеза Милоша у Новом Саду Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
14.07.2015. до 09:00 часова
Склапање годишњег уговора за услуге корисничког сервиса Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Одлука о додели уговора 09.09.2015. до 09 часова
Извођење машинско изолатерских радовна на санирању хаварија на топлотним изворима Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
24.09.2015. до 09 часова
Извођење радова на санацији хаварија на нн постројењима Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.09.2015. до 09 часова
Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
24.09.2015. до 09 часова

Јавна набавка мале вредности

На врх

Набавка,уградња и повезивање мерила протока отпадних вода на објектима топлана инсталисане снаге преко 50 MW Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
19.01.2015. године до 0900
Услуге прања службених возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору
20.02.2015. године до 0900
Консултантске услуге у вези јавних набавки Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права измена конкурсне документације бр.1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору 19.02.2015.године до 09 часоваНови рок: 07.04.2015.године до 09 часова
Елаборат о модернизацији система радио веза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка 24.02.2015.године до 09 часова
Набавка противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка 04.03.2015.године до 09 часова
Штампање фактура Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Обавештење о закљученом Уговору 12.03.2015. године до 09 часова
Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 17.03.2015.године до 09 часова
Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле Позив за подношење понуда Конкурсна документација Питање бр1
Измена конкурсне документације бр1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору
19.03.2015. године до 09 часова
Одржавање ПТТ и телефонске опреме Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 20.03.2015.године до 09 часова
Набавка и уградња 5 парова флексибилних спојница на циркулационом постројењу ТО Запад Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
18.03.2015. године до 09:00 часова
Обезбеђивање и одржавање физички независног бекап линка према интернету Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка 26.03.2015. године до 09 часова
Набавка противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме Позив за подношење понуда Конкурсна докментација обавештење о закљученом уговору 26.03.2015.године до 09 чассова
Услуга одржавања опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом Уговору
НОВИ РОК:03.04.2015.године до 09:00 часова
Геодетски радови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
27.03.2015. године до 09:00 часова
Услуга одржавања система аутоматског подмазивања Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 03.04.2015. године до 09:00 часова
Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену Позив за подношење понуда Конкурсна документациа Обавештење о продужењу рока Обавештење о закљученом уговору партија један
Обавештење о закљученом уговору партија два
Нови рок 14.04.2015. до 09:00 часова
Набавка пролазбих вентила за ТПВ Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 30.04.2015. до 09:00 часова
Измена акта о процени ризика Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 05.05.2015. до 09:00 часова
Обезбеђивање и одржавање физички независног бекап линка према интернету Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 08.05.2015.године до 09:00 часова
Набавка таблетиране соли за хемијску припрему воде Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка 22.05.2015.године до 09 часова
Набавка за потребе кафе кухиње Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 21.05.2015. године до 09 часова
Лабораторијски реагенси,лабораторијске пипете и прибор Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка 21.05.2015.године до 09 часова
Набавка софтвера ЕPLAN Electric P8 Professional Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 27.05.2015. године до 09:00 часова
Претплата на софтвер VMware Basic Support Subscription Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Обавештење о закљученом уговору 27.05.2015. године до 09 часова
Обука за програмски пакет EPLAN Electric P8 Professional Позив за подношење понуда Конкурсна документација 28.05.2015.године до 09 часова
Главни пројекат реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на ТО Север Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
28.05.2015. године до 09:00 часова
Допуна и израда планова заштите од пожара, израда планова евакуације, упутстава у случају пожара и израда поступака за реаговање у ванредним ситуацијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
НОВИ РОК:11.06. 2015. године до 09:00 часова
Проширено одржавање апликације ЕСКАРТИС Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору 09.06.2015. до 09:00 часова нови рок 10.06.2015. до 09:00 часова
Замена кровног покривача и адаптација санитарног чвора објекта ТО Петроварадин Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 15.06.2015.године до 09 часова
Набавка уређаја за подешавање саосности Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 додатно појашњење бр.1 Обавештење о закљученом уговору 15.06.2015.године до 09 часова
Вулканизерске услуге и набавка гума Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
12.06.2015 године до 09 часова
Koнсултантске услуге-праћење реализације Fidic уговора за изградњу когенерационог постројења на ТО Запад Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
22.06.2015. године до 09:00 часова
Лабораторијски реагенси,лабораторијске пипете и прибор Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 24.06.2015.године до 09 часова
Баждарење,контролисање,подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Додатна појашњења бр.2 Обавештење о закљученом уговору 26.06.2015. године до 09:00 часова
Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 01.07.2015. до 09 часова
Kонтрола квалитета отпадних вода Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 03.07.2015. до 09:00 часова
Хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о продужењу рока за подношење понуда додатно појашњење бр.1 додатно појашњење бр.2 измена конкурсне документације бр.1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2 Обавештење о обустави поступка јавне набавке 10.07.2015.године до 09 часова Нови рок : 16.07.2015.године до 09 часова
ИЗРАДА ТРС (ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА) Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

НОВИ РОК

16.07.2015. године до 09:00 часова

Таблетирана со за хемијску припрему воде Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 14.07.2015.године до 09 часова
Препарати за подмазивање,системи за подмазивање уљем,мазива за гекосе Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговору
17.07.2015. године до 09:00 часова
Набавка и уградња 5 парова флексибилних спојница на циркулационом постројењу ТО Запад Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно објашњење бр.1
Обавештење о закљученом уговору
21.07.2015. године до 09:00 часова
Набавка батерија за мерне уређаје Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 22.07.2015. године до 09:00 часова
Испитивање параметара радне околине у летњем и зимском периоду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена бр. 1. конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о закљученом Уговору
НОВИ РОК:23.07.2015. године до 09:00 часова
Услуге превођења документације Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1
Обавештење о закљученом уговору
23.07.2015.године до 09 часова
Пломбе са серијским бројем(без сајле)за мерила утрошене енергије Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 30.07.2015.године до 09 часова
Хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 07.08.2015.године до 09 часова
Склапање трогодишњег уговора са именованим телом за разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 07.08.2015.године до 09 часова
Набавка шахт поклопаца Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
10.08.2015. године до 09 часова
Набавка преносног система за мерење емисије продуката сагоревања Позив за достављање понуда Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору
11.08.2015. године до 09 часова
Набавка тонера,кертриџа,рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 14.08.2015.године до 09 часова
Набавка сигурносних и преструјних вентила Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
14.08.2015. године до 13 часова
Израда елабората о модернизацији система радио веза Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 17.09.2015.године до 09:00 часова
Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Измена и допуна конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Додатна појашњења број 2 Oбавештење о закљученом уговору Нови рок:22.09.2015. године до 09:00 часова
Услужна дигитализација докумената Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
06.10.2015.годинедо 09:00 часова
Преглед и сервис противпожарних апарата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
08.10.2015. годинедо 09:00 часова
Oracle EBS 1 година техничке подршке Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 14.10.2015. године до 09:00 часова
Oracle DB 1 година техничке подршке Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 14.10.2015. године до 09:00 часова
Oracle IAS 1 година техничке подршке Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 14.10.2015. године до 09 часова
Периодични и специфични лекарски прегледи радника Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатна појашњења бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
20.10.2015. до 09:00 часова
Обука за међународне инжењере заваривања IWЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
22.10.2015. до 09:00 часова
СЕРВИС СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА И ДЕТЕКЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
12.11.2015. до 09 часова
Пресељење свих садржаја са локација Димитрија Туцовића 3, („Машинска радионица„ и „Магацин„) и Владимира Николића 1, („Електро радионица„ и „Магацин„), на локацију „Мишелук„. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 17.11.2015. до 09:00 часова
Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка 20.11.2015. године до 09:00 часова
Закуп и коришћење спортских дворана Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка 25.11.2015. године до 09:00 часова
Преглед и сервис противпаничне расвете Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.12.2015. годинедо 09:00 часова
Закуп и коришћење спортских дворана Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 10.12.2015. године до 09 часова
Набавка посуда и амбалажа за рзврставање и складиштење отпада Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 14.12.2015. године до 09 часова
Стручно усавршавање из области управљања система менаџмента ОХСАС 18001 и ИСО 14001 Позив за подношење понуда Конкурсна документација одлука о обустави поступка обавештење о обустави поступка 15.12.2015.године до 09 часова
Сервис и преглед дизалица на топланама 4 пута годишње са отклањањем недостатака Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.12.2015. године до 09:00 часова
Допуна планова управљања отпадом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења бр.1
Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношење понудаДодатна појашњења бр. 2Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
23.12.2015. годинедо 09:00 часова
Набавка ватрогасних апарата и остале ватрогасне опреме Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка 23.12.2015. године до 09:00 часова
Одржавање и ажурирање веб сајта предузећа ЈКП „Новосадска Топлана“ Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 29.12.2015. године до 09 часова
Реконструкција структуираног каблирања локалне рачунарске мреже централне зграде ЈКП Новосадска топлана Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
31.12.2015. годинедо 09:00 часова