Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

03/12/2020 09:00