Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne br.1
Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o dodeli ugovora partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Novi rok:

14/11/2017 09:00