Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka 1-20/17-P2
Odluka o dodeli ugovora 1-20/17-P1
Obaveštenje o obustavi postupka 1-20/17-P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1-20/17-P1

Novi rok:

07/07/2017 09:00