Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка 1-20/17-П2
Одлука о додели уговора 1-20/17-П1
Обавештење о обустави поступка 1-20/17-П2
Обавештење о закљученом уговору 1-20/17-П1

Нови рок:

07/07/2017 09:00