Документи Рок за предају документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Измена конкурсне документације бр. 1
Додатно појашњење бр. 4
Додатно појашњење бр. 5
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Додатно појашњење бр. 6
Измена конкурсне документације бр. 2
Измена конкурсне документације бр. 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације бр. 3
Додатно појашњење бр. 7
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права бр. 2
Додатно појашњење бр. 8
Измена конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација – пречишћени текст
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

06/10/2017 09:00

19/06/2017 09:09