Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br. 5
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Dodatno pojašnjenje br. 6
Izmena konkursne dokumentacije br. 2
Izmena konkursne dokumentacije br. 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije br. 3
Dodatno pojašnjenje br. 7
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 8
Izmena konkursne dokumentacije br.4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

06/10/2017 09:00

19/06/2017 09:09