Документи Рок за предају документације
8-034-16, Poziv za podnosenje ponuda
KD 8-034-16
Додатно појашњење бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1
Одлука о додели уговора
8-34-16, Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Нови рок:

04/08/2016 09:00