Документи Рок за предају документације
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок: