Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.2
Додатно појашњење бр.1
Додатно појашњење бр.3
Додатно појашњење бр.4
Додатно појашњење број 5
Додатно појашњење бр.6
Додатно појашњење бр.7
Додатно појашњење број 8
Измена и допуна конјурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење број 9
Измена конкурсне документације број 2
Додатно појашњење број 10
Измена конкурсне документације број 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2
Одлука о обустави поступка П1
Одлука о додели уговора П2
Одлука о додели уговора П3
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору П2

Нови рок:

20/06/2017 09:00, 22/06/2017 09:00

15/06/2017 09:00