Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.3
Dodatno pojašnjenje br.4
Dodatno pojašnjenje broj 5
Dodatno pojašnjenje br.6
Dodatno pojašnjenje br.7
Dodatno pojašnjenje broj 8
Izmena i dopuna konjursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje broj 9
Izmena konkursne dokumentacije broj 2
Dodatno pojašnjenje broj 10
Izmena konkursne dokumentacije broj 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 2
Odluka o obustavi postupka P1
Odluka o dodeli ugovora P2
Odluka o dodeli ugovora P3
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Novi rok:

20/06/2017 09:00, 22/06/2017 09:00

15/06/2017 09:00