Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br.3
Izmena konkursne dokumentacije br.2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br.5
Odluka o dodeli ugovora P1
Odluka o dodeli ugovora P2
Obaveštenje o zaključenomugovoru P1

Novi rok:

22/04/2019 09:00