Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2
Odluka o dodeli ugovora P1
Odluka o dodeli ugovora P2
Odluka o dodeli ugovora P3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

Novi rok:

19/06/2020 09:00

16/06/2020 09:00