Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора П1
Одлука о обустави поступка П2
Одлука о обустави поступка П3
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – Партија 2
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – Партија 3

Нови рок:

08/06/2018 09:00