Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora P1
Odluka o obustavi postupka P2
Odluka o obustavi postupka P3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – Partija 3

Novi rok:

08/06/2018 09:00