Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

29/11/2018 09:00

26/11/2018 09:00