Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Конкурсна документација са изменом бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација са изменом бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Нови рок:

29/11/2018 09:00

26/11/2018 09:00