Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Ponovljena odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Ponovljena odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

09/01/2019 09:00