Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Dodatno pojašnjenje br. 4
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 6
Dodatno pojašnjenje br. 5
Dodatno pojašnjenje br. 7
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Izmena konkursne dokumentacije br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 8
Dodatno pojašnjenje br. 9
Izmena konkursne dokumentacije br. 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

24/02/2017 09:00