Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Додатно појашњење бр. 4
Измена конкурсне документације бр. 1
Додатно појашњење бр. 6
Додатно појашњење бр. 5
Додатно појашњење бр. 7
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена конкурсне документације бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 8
Додатно појашњење бр. 9
Измена конкурсне документације бр. 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

24/02/2017 09:00