Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
Ponovljena odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

10/12/2018 09:00