Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација са изменом бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

01/03/2018 09:00

27/02/2018 09:00