Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Izmena konkursne dokumentacije br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br. 5
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

02/03/2018 09:00

18/12/2017 09:00