Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Pozov za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

28/06/2019 09:00

26/06/2019 09:00