Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje broj 1
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

17/02/2017 09:00

14/02/2017 09:00