Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje za kandidate sa Liste kvalifikovanih kandidata
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

31/03/2020 09:00