Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 3-5-19
Obaveštenje za ponuđače Covid-19
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

22/04/2020 09:00