Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o Dodeli Ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dopuna liste ključnog osoblja

Novi rok:

22/10/2020 09:00