Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o priznavanju kvalifikacije
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Odluka o priznavanju kvalifikacije kandidata i ažuriranju liste kandidata
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije_Prvo šestomesečno ažuriranje
Odluka o priznavanju kvalifikacije kandidata i ažuriranju liste kandidata
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije_Drugo šestomesečno ažuriranje
Odluka o priznavanju kvalifikacije kandidata i ažuriranju liste kandidata
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije_Treće šestomesečno ažuriranje
Obaveštenje za kandidate sa Liste kvalifikovanih kandidata i za podnosioce prijava

Novi rok:

17/04/2020 10:00

12/03/2018 09:00