Документи Рок за предају документације
Позив за подношење пријава
Конкурсна документација
Конкурсна документација са изменом бр. 1
Додатно појашњење бр. 1
Одлука о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификација
Одлука о признавању квалификације кандидата и ажурирању листе кандидата
Обавештење о признавању квалификације_Прво шестомесечно ажурирање

Нови рок:

17/04/2019 10:00

12/03/2018 09:00