Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o priznavanju kvalifikacije
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Odluka o priznavanju kvalifikacije kandidata i ažuriranju liste kandidata
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije_Prvo šestomesečno ažuriranje
Odluka o priznavanju kvalifikacije kandidata i ažuriranju liste kandidata
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije_Drugo šestomesečno ažuriranje

Novi rok:

17/10/2019 10:00

12/03/2018 09:00