Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje prijava sa izmenom br.1
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje prijava
Dodatno pojašnjenje br.1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

24/07/2018 09:00

23/07/2018 09:00