Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Odluka o priznavanju kvalifikacija
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Obaveštenje za kandidate sa Liste kvalifikovanih kandidata i za podnosioce prijava

Novi rok:

17/09/2018 09:00