Документи Рок за предају документације
Позив за подношење пријава
Конкурсна документација
Позив за подношење пријава са изменом бр.1
Конкурсна документација са изменом бр.1
Обавештење о придужењу рока за подношење пријава
Додатно појашњење бр.1
Одлука о признавању квалификација
Обавештење о признавању квалификација

Нови рок:

27/07/2018 09:00

23/07/2018 09:00