Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje prijava sa izmenom br.1
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Obaveštenje o priduženju roka za podnošenje prijava
Dodatno pojašnjenje br.1
Odluka o priznavanju kvalifikacija
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Obaveštenje za kandidate sa Liste kvalifikovanih kandidata i za podnosioce prijava

Novi rok:

27/07/2018 09:00

23/07/2018 09:00