Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 2
Dodatna pojašnjenja br. 2
Izmena konkursne dokumentacije br. 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

25/07/2016 09:00

20/07/2016 09:00