Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

05/07/2016 09:00

04/07/2016 09:00