Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

15/09/2016 09:00

14/09/2016 09:00