Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

15/09/2016 09:00

14/09/2016 09:00