Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

26/06/2018 09:00

25/06/2018 09:00