Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 1
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

26/06/2018 09:00

25/06/2018 09:00