Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br.2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

27/10/2020 09:00

26/10/2020 09:00