Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za dostavljanje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Novi rok:

16/08/2019 09:00