Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Izmena Konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

12/10/2017 09:00

10/10/2017 09:00