Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda 3-4A-38-20
KD-3-4A-38-20 – svetojovanska 5
Odluka o dodeli ugovora 3-4A-38
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 3-4A-38-20

Novi rok:

12/11/2020 09:00