Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda 3-4A-40-20
KD 3-4A-40_20 vojvode supljikca 7
Odluka o dodeli ugovora 3-4a-40-20
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 3-4A-40-20

Novi rok:

23/11/2020 09:00