Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о признавању квалификације извршилаца и допуни листе кључног особља

Нови рок:

30/10/2018 09:00