Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za dostavljanje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

05/11/2018 09:00

02/11/2018 09:00