Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumetacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

24/07/2019 09:00

22/07/2019 09:00