Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

06/08/2019 00:00

05/08/2019 00:00