Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o priznavanju kvalifikacije izvršilaca i dopuni liste ključnog osoblja

Novi rok:

01/04/2020 09:00