Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

26/03/2020 09:00