Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustvi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

31/01/2020 09:00