Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

10/02/2020 09:00

03/02/2020 09:00