Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

10/02/2020 09:00

03/02/2020 09:00