Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Prva izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

29/06/2016 09:00