Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Прва измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка

Нови рок:

29/06/2016 09:00